Hoe uw dossier overdragen naar het Sociaal Verzekeringsfonds van Group S

U wil graag veranderen van sociaal verzekeringsfonds en u aansluiten bij Group S? Geen probleem!

Wanneer u gedurende vier volledige jaren aangesloten bent geweest bij uw huidig fonds kan u een aanvraag doen om van fonds te veranderen op 1 januari van het volgende jaar.

Uw aanvraag moet uiterlijk 6 maanden vóór de verandering van sociaal verzekeringsfonds worden ingediend (bv. vóór 30 juni 2021 voor een overstap op 1 januari 2022).

Voor de effectieve overdracht van uw dossier moet u op 31 december van het jaar voor de verandering in regel zijn met uw sociale bijdragen bij uw huidig fonds (bv.: in regel op 31 december 2021 voor verandering op 1 januari 2022).

Deze mogelijkheid bestaat ook voor vennootschappen die minstens drie jaar zijn aangesloten bij hun huidig sociaal verzekeringsfonds. Een mandataris van de vennootschap kan de overdracht aanvragen.

Download het document om van sociaal verzekeringsfonds te veranderen en verstuur het ingevulde formulier naar infosvz@groups.be.

 

DocumentEN Downloaden