Hoe sociale bijdragen berekenen en betalen

Elke zelfstandige is per kwartaal sociale bijdragen verschuldigd. Dat bedrag is een voorlopige forfaitaire bijdrage of een voorlopige bijdrage gebaseerd op het nettoberoepsinkomen van 3 jaar geleden.

Zodra het beroepsinkomen van het bijdragejaar is gekend, stellen we een eindafrekening op. In principe kan dit na 2 jaar.

Berekening voorlopig forfaitaire minimumbijdrage

Tot het derde volledige activiteitsjaar moet u als zelfstandige starter minstens de voorlopige forfaitaire bijdrage betalen.

In de tabel ziet u de bedragen voor 2023.

873,77 euro

voor een zelfstandige starter in hoofdberoep

(tot het einde van het eerste volledige activiteitsjaar)

96,67 euro

voor een zelfstandige starter in bijberoep of een student-zelfstandige

(tot het einde van het eerste volledige activiteitsjaar)

138,63 euro voor een zelfstandige starter die effectief een pensioen geniet
193,34 euro

voor een zelfstandige die de pensioenleeftijd heeft maar geen pensioen geniet

(tot het einde van het eerste volledige activiteitsjaar)

Deze voorlopige bijdragen worden jaarlijks herzien op basis van het werkelijke nettoberoepsinkomen. Regularisaties kunnen in sommige gevallen leiden tot bijbetaling. Om niet voor vervelende verrassingen te staan, kan u als zelfstandige hogere bijdragen betalen. Dit bespreekt u best met uw boekhouder. 

Betalen gebeurt via het sociaal verzekeringsfonds

Als zelfstandige betaalt u uw sociale bijdragen aan het sociaal verzekeringsfonds. U kan zich eenvoudig aansluiten bij het sociaal verzekeringsfonds van Group S.

Aansluiten bij ons sociaal verzekeringsfonds