Sociale verkiezingen

Om de 4 jaar moeten ondernemingen met 50 werknemers en meer sociale verkiezingen organiseren. De bedrijven kiezen dan nieuwe afgevaardigden voor het comité voor preventie en bescherming op het werk en/of de ondernemingsraad.

Zowel voor als tijdens deze verkiezingsprocedure van 150 dagen kan Group S u helpen en begeleiden zodat deze periode vlot verloopt in uw onderneming.

 • Evaluatie van de verplichting om sociale verkiezingen te organiseren en van het aantal op te richten organen op basis van de structuur van de onderneming.
 • Aanbod van een pakket ‘sociale verkiezingen’ (opleiding, tool, ondersteuning).
 • Onderhandelingen met de vakorganisaties, bemiddeling en juridische begeleiding in geval van beroep.
 • Opleidingen in de onderneming (bijvoorbeeld over de werking van de stembureaus).

Bekijk ons aanbod ‘sociale verkiezingen 2024’

Na de organisatie van de sociale verkiezingen verlangen de ondernemingen terug naar rust om zich te kunnen concentreren op hun corebusiness. Toch gaat de periode na de sociale verkiezingen niet altijd over rozen. De installatie van de overlegorganen (CPBW / OR), de onderhandeling van de huishoudelijke reglementen, de eerste contacten met de personeelsafgevaardigden zijn elementen die goed moeten worden beheerd om de kans op gespannen en hinderlijke situatie te vermijden.

Als u de volgende doelstellingen hebt:

 • Sociaal overleg van hoge kwaliteit
 • Respect voor de prerogatieven van de werkgever via een duidelijke bepaling van de rechten en plichten van de partijen
 • Waarborg van sociale vrede
 • Respectvolle sociale betrekkingen die de onderneming een meerwaarde kunnen geven
 • Beheersing van syndicaal absenteïsme en sociale spanningen
 • Efficiënt beheer dat kan anticiperen op collectieve conflicten ...

Dan kan u op ons rekenen:

 • We geven u de middelen om uw paritaire relaties autonoom te sturen.
 • We verzorgen opleidingen die aangepast zijn aan de realiteit van uw onderneming en handelen over het tactisch en strategisch beheer van de organen, het beheer van de syndicale aanwezigheid, de technieken voor collectieve onderhandelingen, ...
 • We begeleiden u in uw onderhandelingen.

Voor meer informatie over onze begeleiding en onze tariefvoorwaarden kunt u contact opnemen met onze commerciële dienst: 02/507.18.80 of info@groups.be.