Hoe bevordert u het welzijn van uw medewerkers?

Medewerkers zijn het menselijk kapitaal van een organisatie. Door te investeren in hun fysieke en mentale gezondheid vermijdt u dat ze arbeidsongeschiktheid worden, een benadering die op lange termijn rendeert.

 

Hoe houdt u de balans werk en privé van uw medewerkers mee in evenwicht?

Het is algemeen geweten dat gelukkige en gezonde medewerkers minder vaak ziek worden, afwezig zijn en beter presteren. Uw werknemers zijn het menselijk kapitaal van uw organisatie. Door te investeren in hun fysieke en mentale gezondheid zorgt u er mee voor dat ze minder snel uitvallen door ziekte. En dat rendeert voor iedereen op lange termijn.*

Welzijn heeft verschillende facetten

Of mensen zich goed voelen op het werk hangt af van verschillende elementen. Geraken ze vlot van en naar hun werk? Ervaren ze veel stress op de werkvloer? Is hun werk fysiek of mentaal belastend? Kunnen ze het werk gemakkelijk loslaten thuis? Als werkgever kan u zeker bijdragen om die balans tussen werk en privé in evenwicht te houden en ervoor te zorgen dat uw werknemers zich goed voelen op het werk. Group S kan u daarin ondersteunen.

Preventie op het werk

Voorkomen is beter dan genezen, dat geldt zeker ook op de werkvloer waar uw medewerkers soms blootgesteld worden aan stress of bepaalde risico’s eigen aan hun werk.

  • Stel een deskundige inventaris en analyse op van deze invloeden en risico’s en voorzie werkbare en economisch haalbare aanpassingen.
  • Verbeter de werkomstandigheden op het vlak van ergonomie, arbeidsveiligheid, milieu of industriële hygiëne en toxicologie en verminder zo absenteïsme.
  • Als werkgever moet u een Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk oprichten met minstens één preventieadviseur. Deze dienst staat onder meer in voor het risicobeheer op het vlak van welzijn op het werk.
  • Voor periodieke medische onderzoeken en de controle van de naleving van de wetgeving over veiligheid, gezondheid van lokalen, tools en materiaal, kan u een beroep doen op een Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk. Group S kan u daar perfect bij helpen. Deze dienst helpt bij de bescherming van uw werknemers, voorkomt of spoort beroepsziekten op en begeleidt uw medewerkers als ze na een ziekte of ongeval het werk hervatten.

Pak absenteïsme aan

De oorzaken van absenteïsme begrijpen is de eerste stap om dit fenomeen structureel aan te pakken. Werk daarom in samenwerking met uw HR-team en de interne en externe preventiediensten een globaal beleid uit dat u combineert met gerichte acties.
Via Group S kan u een beroep te doen op een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk om u daarin te ondersteunen.

Bereikbaarheid en woon-werkverkeer

Of het nu met de fiets, de auto of de trein is. Naar het werk pendelen, vraagt tijd en energie en kan best stresserend zijn. In heel wat bedrijven is sinds de pandemie regelmatig thuiswerk ingeburgerd. Maar niet elke sector leent zich tot die flexibiliteit. Een goede connectie met het openbaar vervoer, voldoende parkeergelegenheid, glijdende uren of een intern carpoolsysteem kunnen zeker een verschil maken.

 

Ook de NMBS is zich ervan bewust dat heel wat mensen voortaan 2 tot 3 dagen thuis werken. Het bedrijf lanceert daarom binnenkort een nieuwe formule: het Flex-abonnement.

Het zal verkrijgbaar zijn in 2 formules op jaarbasis (80 of 120 reisdagen) en 2 formules op maandbasis (6 of 10 reisdagen) en geldig zijn voor een vast traject.

Tussenkomst treinkosten

Als uw werknemers met de trein naar het werk gaan, moet u bijdragen in de vervoerskosten, ongeacht de afgelegde afstand. U moet minstens de forfaitaire bedragen toekennen die zijn opgenomen in cao nr. 19/9. Maar niets houdt u tegen om voor meer tussen te komen.

 

Hoe u precies zal moeten tussenkomen voor het nieuwe Flex-abonnement is nog niet helemaal duidelijk. Ofwel zal dit onder de categorie vallen van de Railflex-kaarten (halftijdse treinkaarten). Ofwel wordt een nieuwe categorie gecreëerd. We houden u op de hoogte zodra daar duidelijk over bestaat.

Het recht op deconnectie

Volgen uw werknemers op alle momenten hun mails op en reageren ze meteen? Ook ’s avonds en in de weekends? Dan bestaat het risico op hyperconnectie. Het wordt dan heel moeilijk om privé en werk van elkaar te scheiden.

 

Om daaraan tegemoet te komen werd het recht op deconnectie ingevoerd.

  • Een werknemer heeft het recht om buiten het uurrooster niet bereikbaar te zijn.
  • Als werkgever moet u richtlijnen geven over hoe uw mensen het best digitale hulpmiddelen zoals een smartphone en PC gebruiken zodat hun rust en privéleven niet verstoord worden.
  • En tot slot moet u uw medewerkers sensibiliseren voor de risico’s van hyperconnectie.

 

Hebt u minstens 20 werknemers in dienst, dan moet u al die zaken opnemen in een bedrijfs-cao of bij gebrek daaraan het arbeidsreglement wijzigen. Oorspronkelijk moest dat op 1 januari van dit jaar in orde zijn, maar de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg verleende 3 maanden uitstel, dus tot 1 april 2023.

 

Als er op niveau van uw sector of de NAR een cao wordt gesloten, dan vervalt bovenstaande verplichting. Volgende paritaire comités sloten al dergelijke cao’s af:

PC 120 ;

PC 130 ;

PC 136 ;

PC 140.03 ;

PC 214 ;

PC 220 ;

PC 222 ;

PC 307 ;

PC 310 ;

PC 315.02 ;

PC 320 ;

PC 337 ;

PC 341.

 

Bestaat er nog geen sectorale cao of deed u zelf nog niet het nodige, dan kan u altijd bij uw Payroll Advisor van Group S terecht voor een model van bijlage bij het arbeidsreglement of van ondernemings-cao.

Nuttige documenten

Aanvraag tot eenmalige medische controle

Aanvraagformulieren KidsLife

Document onthaal nieuwe werknemers

Onthaal en welzijn van de werknemer

Mensura - Tarieven - Uitleg

Mensura - Overeenkomst

Mensura - Tarieven - jaarbijdrage

Mensura - Ontslag

Mediwet - Aansluitingscontract hoofding

Mediwet - Tarieven

Mediwet - Ontslag

 

 

Meer weten