Outplacement

Outplacement is de begeleiding aangeboden door een gespecialiseerde dienstverlener aan de werknemer om zo snel mogelijk een nieuwe baan te kunnen vinden op kosten van de werkgever.

Werknemers die ontslagen worden en recht hebben op een opzeggingstermijn of -vergoeding van minstens 30 weken hebben recht op algemeen outplacement.
Werknemers die geen recht hebben op een opzeggingstermijn of -vergoeding van minstens 30 weken maar wel ouder zijn dan 45 jaar en minstens 1 jaar dienst hebben, hebben recht op bijzonder outplacement. Het algemene outplacement heeft voorrang op het bijzondere outplacement.

Door outplacement aan te bieden toont u niet alleen respect naar de ontslagen persoon maar creëert u ook een positief bedrijfsimago. De betrokkenheid om als werkgever te kiezen voor een efficiënte begeleiding van de ex-werknemer zal door de andere medewerkers geapprecieerd worden. Op deze manier kan u ook de sociale vrede bewaren en frustraties uit de weg ruimen.

Ons netwerk van gespecialiseerde partners biedt u efficiënte en vakkundige oplossingen om deze problematiek zo vlot mogelijk te beheren.

Wie heeft recht op outplacement?
 

  ALGEMENE OUTPLACEMENTREGELING BIJZONDERE
OUTPLACEMENTREGELING
  ONTSLAGEN MET VERBREKINGSVERGOEDING ONTSLAG MET OPZEGGINGSTERMIJN  

Voorwaarden die recht geven op de outplacementbegeleiding:

 • minstens 30 weken verbrekingsvergoeding
 • niet ontslagen om dringende reden
 • niet toegekend bij activerend beleid bij herstructurering
 • minstens 30 weken opzeggingstermijn
 • niet ontslagen om dringende reden
 • niet toegekend bij activerend beleid bij herstructurering
 • niet voldoen aan de voorwaarden van de algemene regeling
 • minstens 45 jaar op ogenblik ontslag
 • minstens 1 jaar ononderbroken in dienst
 • niet langer toegekend vanaf(vervroegd/wettelijk) rustpensioenleeftijd
 • niet ontslagen om dringende reden
 • niet toegekend bij activerend beleid bij herstructurering
Waarop heeft de werknemer recht?
 • outplacement van 60u gedurende max. 12 maand ter waarde van 1/12 van het jaarloon van het kalenderjaar dat het ontslag voorafgaat (min. 1.800€ - max. 5.500€, pro rata voor deeltijdsen)
 • verbrekingsvergoeding (minstens 30 weken) verminderd met de waarde van het outplacement (= 4 weken loon)
 • outplacement van 60 uur (zonder maximumtermijn)
 • opzeggingstermijn (minstens 30 weken)
 • outplacement van 60u gedurende max. 12 maand
Wanneer moet u aan uw werknemer een schriftelijk aanbod tot outplacement doen? Binnen 15 dagen na einde arbeidsovereenkomst Binnen 4 weken na aanvang opzeggingstermijn Binnen 15ddagen na einde arbeidsovereenkomst
Instemming van de werknemer? Binnen 4 weken na aanbod Binnen 4 weken na aanbod Binnen 1 maand na aanbod
Sanctie indien geen aanbod tot outplacement Geen aftrek van 4 weken loon Schadevergoeding

1.500€ tot 300€ per werknemer

 

 

Aanvraag outplacement