Patronale Compensatiedienst (PCD)

Group S werd in 1939 opgericht op initiatief van ondernemers uit de bouwsector en heeft dan ook altijd speciale aandacht besteed aan de specifieke behoeften van de bouwbedrijven.

Terugbetaling gewaarborgd loon voor de bouwsector

Voor bedrijven in de bouwsector is het belangrijk om zich aan te sluiten bij een Patronale compensatiedienst zoals deze van Group S. Dankzij Group S - Patronale compensatiedienst (Group S – PCD) wordt het gewaarborgd loon dat bouwbedrijven met minder dan 20 werknemers aan hun arbeiders in geval van ziekte of ongeval moeten betalen, terugbetaald.

In geval van ziekte of ongeval betaalt u als ondernemer in de bouwsector uw arbeider 30 kalenderdagen gewaarborgd loon. Wanneer uw onderneming vorig jaar een gemiddelde van minder dan 20 werknemers telde, heeft u recht op de terugbetaling van dit gewaarborgd loon.

Via de normale RSZ-bijdragen betaalt u als bouwonderneming met minder dan 20 werknemers een speciale bijdrage aan het Fonds van Bestaanszekerheid voor arbeiders. Door het betalen van deze bijdrage heeft u recht op een terugbetaling van het gewaarborgd loon dat u aan uw arbeiders in geval van ziekte of een ongeval moet uitbetalen. De vergoeding van het gewaarborgd loon kan enkel door een erkende Patronale Compensatiedienst (PCD) gebeuren.

De Patronale Compensatiedienst van Group S zorgt voor de formaliteiten en garandeert de terugbetaling van het gewaarborgd loon dat aan de arbeiders werd betaald. Werkgevers krijgen advies en bijstand bij eventuele medische controles van arbeiders die tijdens de periode van gewaarborgd loon gedekt zijn door een medisch attest.

Sluit u gratis aan bij onze Patronale Compensatiedienst en krijg het gewaarborgd loon dat u uw arbeiders moet betalen terug.

 

Aansluiting PCD aanvragen