Coronavirus : FAQ over de fiscale aspecten van grensoverschrijdende arbeid

Van 
100862

Thuiswerk kan een impact hebben op de fiscale rechtspositie van grensarbeiders. In het licht van de coronacrisis sloot België inmiddels met Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Nederland tijdelijke akkoorden voor grensarbeiders die ingevolge de coronamaatregelen thuis werken. Over die akkoorden publiceerde de FOD financiën nu een lijst met veel gestelde vragen & antwoorden.

We rapporteerden reeds over de tijdelijke akkoorden inzake grensarbeid met Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Nederland.

In navolging van deze akkoorden publiceerde de FOD Financiën nu een FAQ met daarin antwoorden op een aantal veel gestelde vragen. U vindt deze FAQ hier.Verplichte elementen werkgeversattest

De werknemer die deze akkoorden wilt benutten dient een werkgeversattest ter beschikking te houden van de Belgische belastingadministratie. In de FAQ verduidelijkt de FOD Financiën welke elementen de werkgever dient op te nemen in het attest:
 

  • alle noodzakelijke gegevens voor de volledige identificatie van de werknemer (naam, voornaam, adres, geboortedatum)
  • de aard van de functie uitgeoefend door de werknemer
  • overzicht van het aantal thuiswerkdagen enkel en alleen omwille de maatregelen ter bestrijding van COVID-19
  • indien van toepassing, het overzicht van het aantal thuiswerkdagen als voorzien in de arbeidsovereenkomst
  • het overzicht van eventuele ziektedagen, verlof- en/of recuperatiedagen
  • verklaring op erewoord dat het attest waar en oprecht is
  • datum en handtekening van de werkgever, alsook de medeondertekening van de werknemer.

De werkgever moet hiervoor geen wettelijk model te gebruiken. Hij mag bijgevolg zelf een attest opstellen. U vindt hier een vrijblijvend en niet-bindend model opgesteld door Group S.

 

Bron: Circulaire 2020/C/81 betreffende FAQ COVID-19 en grensoverschrijdende arbeid (17/6/2020).