Coronavirus: Coronawerkloosheid vanaf 1 september 2020 ook voor sectoren die hard getroffen zijn door de coronacrisis (UPDATE)

Van 

Vanaf 1 september kunnen ook sectoren die hard getroffen zijn door de coronacrisis tijdelijke werkloosheid wegens overmacht omwille van de coronapandemie gebruiken. De Minister van Werk heeft een lijst van deze sectoren opgesteld.


101682

Vanaf 1 september kunnen ook sectoren die hard getroffen zijn door de coronacrisis tijdelijke werkloosheid wegens overmacht omwille van de coronapandemie gebruiken. De Minister van Werk heeft een lijst van deze sectoren opgesteld.

In ons artikel “Coronavirus: Tijdelijke werkloosheid vanaf 1 september 2020 : Wanneer nog overmacht ingevolge coronapandemie ? Wanneer economische redenen ?” deelden we u mede dat vanaf 1 september 2020 enkel nog de sectoren en de ondernemingen die hard getroffen zijn door de coronacrisis de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens overmacht die het gevolg is van de coronapandemie kunnen toepassen en dit tot 31 december 2020 evenals de formaliteiten die ze moeten vervullen om dit te doen.

Welke ondernemingen hard getroffen zijn door de coronacrisis wisten we al. De werkgevers die hard getroffen zijn door de coronacrisis zijn de werkgevers die in het 2de kwartaal 2020 voor minstens 20% van de normaal gewerkte arbeidstijd tijdelijke werkloosheid hebben toegepast.

Welke sectoren hard getroffen zijn door de coronacrisis wisten we nog niet. Die moesten door de Minister van Werk nog bepaald worden. Via haar website heeft ze deze nu medegedeeld.

Lijst :

100 Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden

Beperkt tot activiteiten die verband houden met de organisatie van evenementen en kermissen en tot de reisbureaus en touroperators

109 Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf

Beperkt tot het verhuren en plaatsen van tenten

111 Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw

Beperkt tot de activiteiten van de vliegtuigbouw en het onderhoud en de reparatie van vliegtuigen voor het vervoer van personen en constructie en montage in functie van podiumbouw

126 Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking

Beperkt tot het verhuren en het plaatsen van materieel voor het inrichten van beurzen, tentoonstellingen, feestelijkheden; het vervaardigen, het verhuren en het plaatsen van stands, decors, tribunes; het verhuren van ruimten voor tentoonstellingen, beurzen, feestelijkheden, het al dan niet bestendig uitstallen van koopwaar, manifestaties van welke aard ook; het inrichten van stands, tentoonstellingen, beurzen

139 Paritair Comité voor de binnenscheepvaart

Beperkt tot de pleziervaart voor toeristische doeleinden

140.01 Paritair Subcomité voor de autobussen en autocars

Beperkt tot touringcars

140.02 Paritair Subcomité voor de taxi's

 

140.04 Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens

Beperkt tot activiteiten die verband houden met het luchtvervoer van personen

149.01 Paritair Subcomité voor de elektriciens: installatie en distributie

Beperkt tot het plaatsen van geluids- en beeldinstallaties in het kader van de organisatie van evenementen

200 Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden

 

Beperkt tot activiteiten die verband houden met de organisatie van evenementen en kermissen; tot de reisbureaus en touroperators; tot het weg- en spoorvervoer van personen

209 Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid

Beperkt tot de activiteiten van de vliegtuigbouw en het onderhoud en de reparatie van vliegtuigen voor het vervoer van personen

215 Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf

Beperkt tot het verhuren en plaatsen van tenten

226 Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek

Beperkt tot activiteiten die verband houden met het luchtvervoer van personen

227 Paritair Comité voor de audiovisuele sector

 

 

302 Paritair Comité voor het hotelbedrijf

 

303.03 Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen  

304 Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf

 

314 Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen

Beperkt tot de exploitatie van jacuzzi’s, stoomcabines en hammams

315 Paritair Comité voor de handelsluchtvaart

Beperkt tot activiteiten die verband houden met het luchtvervoer van personen

329 Paritair Comité voor de socio-culturele sector

 

333 Paritair Comité voor toeristische attracties

 

De ondernemingen uit de sectoren die in deze lijst voorkomen kunnen bijgevolg ook vanaf 1 september 2020 de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens overmacht die het gevolg is van de coronapandemie toepassen en dit tot 31 december 2020.

Deze lijst werd intussen in een ministerieel besluit gegoten en op 17 september jl. gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (datum van inwerkingtreding: 1 september 2020).

Al deze ondernemingen moeten in principe een formulier C106A-CORONA-HGO op elektronische wijze (per mail) versturen naar het bevoegde RVA-kantoor met uitzondering van de ondernemingen die behoren tot het PC 140.02, 227, 302, 303.03, 304, 329 of 333. Deze sectoren worden immers automatisch volledig erkend als uitzonderlijk hard getroffen sectoren zonder dat er beperkingen tot bepaalde activiteiten van toepassing zijn.

Bijgevolg moeten enkel de volgende ondernemingen het formulier C106A-CORONA-HGO op elektronische wijze (per mail) versturen naar het bevoegde RVA-kantoor:

  • de ondernemingen die behoren tot het PC 100, 109, 111, 126, 139, 140.01, 140.04, 149.01, 200, 209, 215, 226, 314 of 315 die hun werknemers die de specifieke activiteiten uitoefenen zoals vermeld in de lijst, tijdelijk werkloos wensen te stellen wegens overmacht omwille van corona kantoor (met vermelding van de identiteitsgegevens van de betrokken werknemers in rubriek II);
  • ondernemingen die voldoen aan de 20 %-voorwaarde (met vervolledigen van rubriek III).