Coronavirus: nieuwigheden inzake testen en quarantaine sinds maandag 23 november 2020 (UPDATE)

Van 

Er wordt een nieuwe teststrategie opgezet. Ze wordt gecombineerd met een kortere quarantaine.


102379

Er wordt een nieuwe teststrategie opgezet. Ze wordt gecombineerd met een kortere quarantaine.

Rekening houdend met de gezondheidssituatie in België heeft de regering een nieuwe teststrategie met een kortere quarantaineperiode ingevoerd. Deze nieuwigheden treden in werking vanaf maandag 23 november 2020. Deze regels werden op 18 december 2020 herbekeken door het overlegcomité.

We lichten ze hierna toe.

Quarantaine

Wanneer?

Quarantaine is in de volgende gevallen vereist:

 • in geval van hoogrisicocontact met een persoon die positief heeft getest op COVID-19 (namelijk  langer dan 15 minuten bij elkaar zijn op minder dan 1,5 meter afstand zonder allebei  een mondmasker te dragen);
 • in geval van verblijf van meer dan 48 uur in het buitenland. Na het invullen van het Passenger Locator Form (PLF) wordt dan een sms verstuurd. Deze quarantaine is niet verplicht wanneer uit het PLF van de reiziger zou blijken dat de kans op besmetting laag is omwille van zijn of haar gedrag. De berekening van deze risico-score op het PLF wordt verstrengd;
 • in geval van symptomen.

Begin 2021 zal er een nieuw PLF-systeem geïntroduceerd worden, waarbij er een onderscheid zal gemaakt worden tussen professionele en privéreizen. Zakenreizigers met een attest van de werkgever moeten dan niet langer in quarantaine indien uit hun PLF geen risico-gedrag blijkt. Alle andere reizigers moeten in alle omstandigheden wèl de quarantaine  respecteren.  

Hoe lang?

De quarantaineduur wordt voortaan teruggebracht tot 7 dagen.

Als testen niet mogelijk is, blijft de quarantaineduur behouden op 10 dagen. Dit is bijvoorbeeld het geval voor kinderen jonger dan 6 jaar. Na die 10 dagen wordt de quarantaine opgeheven maar moet men bijzonder voorzichtig blijven tijdens de volgende 4 dagen.

Quarantainegetuigschrift?

Naargelang het geval (zie hierna) wordt het quarantainegetuigschrift:

 • hetzij overhandigd door de behandelende arts,
 • hetzij verstuurd per mail door het regionale contactcenter, maar:
 • bij gebrek aan mailadres wordt het getuigschrift elektronisch aangemaakt met behulp van 16 cijfers die per sms worden verstuurd door het regionale contactcenter. Het aanvraagformulier voor het quarantainegetuigschrift is hier beschikbaar;
 • bij gebrek aan gsm-nummer kan men zich wenden tot de behandelende arts.

Testen

Wanneer?

Testen is vereist in de volgende gevallen:

 • in geval van symptomen (voor personen ouder dan 6 jaar);
 • in geval van contact met een persoon die positief heeft getest op COVID-19;
 • in geval van verblijf van meer dan 48 uur in het buitenland. Na het invullen van het Passenger Locator Form wordt dan een sms verstuurd.

Vanaf 25 december 2020, alle niet-inwoners die vanuit een rode zone naar België reizen moeten verplicht een recent negatief testresultaat (48 uur) voorleggen.

Hoe?

Er moeten verschillende situaties worden onderscheiden:

 • in geval van symptomen moet men zich wenden tot de behandelende arts,
 • in geval van terugkeer na verblijf in een rode zone, contact met een hoogrisicopersoon of rood scherm in de app 'coronalert' ontvangen de betrokken personen een sms van hun regionale contactcenter waarmee ze zich rechtstreeks tot het erkende testcentrum kunnen wenden,
 • in geval van clusterbesmetting op het werk verwijst de arbeidsarts door naar het erkende testcentrum.

Wanneer?

De test gebeurt voortaan op de 7de dag na:

 • het risicocontact;
 • de dag van terugkeer na een reis in een rode zone.

Negatieve test?

Als de test negatief is, wordt de quarantaine na 7 dagen opgeheven. Het is dan ook mogelijk terug te gaan werken. Men moet echter bijzonder voorzichtig blijven tijdens de volgende 7 dagen (met name een masker dragen).

Positieve test?

Als de test positief is, wordt de quarantaine verlengd met 7 extra dagen.

De Regering heeft aangekondigd dat de controles op het invullen van het PLF en de naleving van de verplichte quarantaine wordt verstrekt.

Meer informatie hierover vindt u op de website van de FOD Volksgezondheid.