Coronavirus : update tijdelijke versoepeling fiscale gevolgen grensarbeiders Luxemburg (UPDATE)

Van 

Het thuiswerk ingevolge de coronacrisis kan de fiscale positie van grensarbeiders wijzigen. Voor Belgisch-Luxemburgse grensarbeiders gold sinds 14 maart een soepelere interpretatie van de 24dagen-regeling. Deze versoepeling werd nu vervangen door een tweede akkoord tussen de fiscale administraties van beide landen.


100668

Het thuiswerk ingevolge de coronacrisis kan de fiscale positie van grensarbeiders wijzigen. Voor Belgisch-Luxemburgse grensarbeiders gold sinds 14 maart een soepelere interpretatie van de 24dagen-regeling. Deze versoepeling werd nu vervangen door een tweede akkoord tussen de fiscale administraties van beide landen.

Eerste akkoord tussen België & Luxemburg

Naast de gebruikelijke 183-dagenregeling bepaalt het Belgisch-Luxemburgs verdrag tot het vermijden van dubbele belasting dat grensarbeiders gedurende maximaal 24 dagen arbeid mogen leveren buiten de gebruikelijke werkstaat, zonder dat dit een impact heeft op de fiscale rechtspositie van de werknemer. Meer informatie ter zake vindt u in ons artikel van 22 april 2015.

In maart beslisten de Belgische en Luxemburgse administraties dat thuiswerk ingevolge coronamaatregelen niet meetelt voor de berekening van die contingent van 24 dagen.

Dit akkoord gold vanaf 14 maart. Ze werd op 19 mei vervangen door een tweede akkoord tussen de bevoegde administraties.

 

Nieuw akkoord tussen België & Luxemburg

Op 19 mei sloten de Belgische en Luxemburgse administraties een tweede akkoord over thuiswerk ingevolge de coronacrisis. Ze vervangt het voormelde eerste akkoord.

Net zoals o.m. het akkoord tussen België en Duitsland, bepaalt dit tweede akkoord dat het thuiswerk in België of Luxemburg ingevolge de coronacrisis beschouwd wordt als prestaties in de werkstaat. Dit wel voor zover de werknemer voor de betrokken thuiswerkdag in de werkstaat zou hebben gewerkt zonder de maatregelen ter bestrijding van de coronapandemie.

De regeling geldt vanaf 11 maart t.e.m. 30 juni 2020. België en Luxemburg kunnen het akkoord wel met wederzijds akkoord verlengen.Update d.d. 24/6/2020: de regeling werd verlengd t.e.m. 31 augustus 2020.Update d.d. 28/8/2020: de regeling werd verlengd tot 31 december 2020.Update d.d. 16/12/2020: de regeling werd verlengd tot 31 maart 2021.Update d.d. 08/03/2021: de regeling werd verlengd tot 30 juni 2021.Update d.d. 17/06/2021: de regeling werd verlengd tot 30 september 2021.Update d.d. 24/09/2021: de regeling werd verlengd tot 31 december 2021.Update d.d. 14/12/2021: de regeling werd verlengd tot en met 31 maart 2022. De regeling wordt stilzwijgend verder verlengd voor een periode van drie maanden - dus tot en met 30 juni 2022 - tenzij het door één van de bevoegde autoriteiten wordt beëindigd.

Net zoals bij o.m. het akkoord tussen België en Duitsland de volgende randopmerkingen:

  1. de afwijking geldt enkel voor thuiswerk ingevolge regeringsmaatregelen ter bestrijding van de coronapandemie. Ze geldt bijgevolg niet voor het thuiswerk dat de werknemer (ook) zou hebben gepresteerd mochten deze regeringsmaatregelen niet zijn getroffen (bvb. ingevolge een structurele thuiswerkregeling, los van de coronacrisis);
  2. de afwijking geldt evenmin voor de thuiswerkdagen waarbij de hypothetische werkstaat  noch België noch Luxemburg is. Dan moet immers gekeken worden naar fiscale regeling tussen respectievelijk België/Luxemburg enerzijds en het betrokken derde land anderzijds.

 

Bron: dubbelbelastingverdrag België- Luxemburg : akkoord tussen bevoegde autoriteiten over thuiswerk verricht gedurende de Covid-19 gezondheidscrisis (27 mei 2020) [link].

 

jQuery(function ($) { if (!document.getElementById("searchresult")) { $("#keywordsection").hide(); } });