Coronavirus : verlenging van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht – beslissing van de Minister van 31.07.2020


101528

 

Eerder werd de tijdelijke maatregel overbruggingsrecht bij stopzetting activiteit ingevolge Covid-19 al, onder bepaalde voorwaarden, verlengd voor de maanden juli en augustus.  Meer info over deze eerste verlenging vindt u hier.

Bij beslissing van de ministerraad van 31 juli worden 2 van de reeds bestaande maatregelen verder verlengd.

  • Het tijdelijk overbruggingsrecht voor zelfstandigen waarvan de activiteit onderbroken of beperkt (verplichte onderbreking) wordt ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad wordt verlengd tot en met 31/12/2020.

Deze verlenging betreft hoofdzakelijk, voor de maanden september tot december, de zelfstandigen actief in de evenementensector en zij die van deze sector afhankelijk zijn.

Hebt u reeds een aanvraag ingediend voor de maand juli en/of augustus? 
Dan volstaat het dat u ons elke maand opnieuw (september tot en met december) bevestigt dat u het overbruggingsrecht wenst te genieten en voor de desbetreffende maand behoort tot de bedoelde categorie zelfstandigen.

Hebt u nog geen aanvraag ingediend voor juli en/of augustus? 
Gebruik dan de formulieren hieronder.

Formulieren juli :

- Bijlage 1 (volledig overbruggingsrecht - gedwongen stopzetting)
- Bijlage 2 (gedeeltelijk overbruggingsrecht - gedwongen stopzetting)

Formulieren augustus :

- Bijlage 1 (volledig overbruggingsrecht - gedwongen stopzetting)
- Bijlage 2 (gedeeltelijk overbruggingsrecht - gedwongen stopzetting)

Voor de maanden september tot en met december volstaat het om ons elke maand opnieuw te bevestigen dat u het overbruggingsrecht wenst te genieten en voor de desbetreffende maand behoort tot de bedoelde categorie zelfstandigen.

U kan onmiddellijk voor alle maanden tegelijk een aanvraag indienen in éénzelfde formulier.

Hebt u reeds een aanvraag ingediend voor de maanden juni, juli en/of augustus
Dan volstaat het dat u ons bevestigt dat u ook voor de maand september het overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart wenst te genieten.

Als u ook voor de maand oktober de uitkering wenst te genieten, moet u nieuwe bewijsstukken aanleveren die aantonen dat u een omzetverlies van minstens 10% hebt in het derde kwartaal 2020 in vergelijking met het derde kwartaal 2019.
 

Opgelet: Het tijdelijk overbruggingsrecht voor zelfstandigen die hun activiteiten vrijwillig stopzetten gedurende minstens 7 opeenvolgende dagen wordt niet meer verlengd na 31/08/2020.

Op 16 en 23/10/2020 werden nieuwe verlengingsmaatregelen goedgekeurd.  Consulteer ons artikel hierover:  Coronavirus: verlenging van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrrecht - beslissing van de Minister van 16.10.2020 en 23.10.2020

 

 

 

jQuery(function ($) { if (!document.getElementById("searchresult")) { $("#keywordsection").hide(); } });