Coronavirus: versoepeling van de fiscale gevolgen voor grensarbeiders Luxemburg & Frankrijk


99899

Het thuiswerk ingevolge de coronacrisis kan de fiscale positie van grensarbeiders wijzigen. Franse en Belgisch-Luxemburgse grensarbeiders genieten een tijdelijke versoepeling.

1. Franse grensarbeiders

Werknemers die het Franse grensarbeidersstatuut genieten, zijn onderworpen aan de zogenaamde 30-dagenregel: beroepsmatig mogen zij niet meer dan 30 dagen per kalenderjaar de Belgische grensstreek verlaten. Meer informatie ter zake in ons artikel van 9 november 2016 [link].
Op deze 30-dagenregel bestaan enkele uitzonderingen, o.m. overmachtsituaties. Weinig verrassend beslisten de Belgische en Franse fiscale administraties dat thuiswerk van een Franse grensarbeider in zijn Franse woonplaats, om er te telewerken, niet in aanmerking komt voor de berekening van de 30-dagenlimiet.
De maatregel geldt met ingang van 14 maart en is tot nader order van toepassing.Update d.d. 26/5/2020: op 15 april sloten Frankrijk en België een tweede akkoord voor de grensarbeiders België-Frankrijk. Meer informatie in ons artikel van 26 mei 2020.

Update d.d. 29/6/2020: de regeling werd verlengd tot 31 augustus 2020.

2. Grensarbeiders Luxemburg-België

Voor de grensarbeiders die onder het toepassingsgebied van de Belgisch-Luxemburgs overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting vallen, geldt een gelijkaardige regeling: de inkomstens die deze grensarbeiders buiten hun gebruikelijke werkstaat uitoefenen, blijven belastbaar in die werkstaat op voorwaarde dat dit beperkt blijft tot 24 dagen per jaar. Meer informatie ter zake in ons artikel van 24 april 2015 [link].
De Belgische en Luxemburgse fiscale administraties beslisten dat thuiswerk van een grensarbeider in zijn woonplaats, om er te telewerken, niet in aanmerking komt voor de berekening van de 24-dagenlimiet.
De maatregel geldt met ingang van 14 maart en is tot nader order van toepassing.

Update d.d. 2/6/2020: op 15 april sloten Luxemburg en België een tweede akkoord voor de grensarbeiders België-Luxemburg. Meer informatie in ons artikel van 2 juni 2020.

 

3. En wat met de andere grensarbeiders? Wat met salary splits?

Voor de andere grensarbeiders gelden (vooralsnog) geen versoepelingen ingevolge de coronacrisis.

Idem dito voor werknemers die middels een salary split werken.

De 183-dagenregel, die onderdeel uitmaakt van de meeste belastingsverdragen, geldt vooralsnog onverminderd. Het (verplichte) telewerk ingevolge de coronacrisis kan dus belangrijke implicaties hebben op de fiscale rechtspositie van deze werknemers.
Immers, de drempel van 183 dagen wordt berekend op basis van de fysieke aanwezigheid, althans volgens de Belgische fiscus en de heersende rechtsleer.  Het thuiswerk van een grensarbeider die bijvoorbeeld in België woont en in Nederland werkt, kan dus tot gevolg hebben dat België onverwacht de bevoegde taxatiestaat wordt, i.p.v. Nederland. Dit in het bijzonder voor de werknemers die reeds voor de coronacrisis flirtten met de drempel van 183 dagen.

Update d.d. 12/5/2020: op 30 april bereikten ook Nederland en België ter zake een akkoord over een versoepeling van de fiscale gevolgen voor grensarbeiders België-Nederland. Meer informatie in ons artikel van 12 mei 2020.Update d.d. 18/5/2020: op 6 mei bereikten ook Duitsland en België ter zake een akkoord over een versoepeling van de fiscale gevolgen voor grensarbeiders België-Duitsland. Meer informatie in ons artikel van 18 mei 2020.

 

Bron: FOD Financiën