Coronavirus: volledig overbruggingsrecht

article image
99699

Volledig overbruggingsrecht

Een zelfstandige die zijn beroepsactiviteit moet onderbreken vanwege de schadelijke gevolgen van het coronavirus kan een beroep doen op het overbruggingsrecht.

Wie zijn de betrokken zelfstandigen?

 • de zelfstandige die zijn activiteiten volledig of gedeeltelijk moet onderbreken naar aanleiding van de sluitingsmaatregelen genomen door de overheid, ongeacht de duur van de onderbreking ;
 • de zelfstandige die zijn activiteit, die niet onder de sluitingsmaatregelen valt, volledig moet onderbreken omwille van het coronavirus gedurende een minimumduur van 7 opeenvolgende kalenderdagen. Het gaat hier om de zelfstandige die niet onmiddellijk zelf het voorwerp is de sluitingsmaatregelen genomen door de overheid, maar wel ernstige moeilijkheden ervaart door het coronavirus waardoor hij zich genoodzaakt ziet om zijn zelfstandige activiteit volledig te onderbreken.

Wat zijn de voorwaarden om te genieten van het overbruggingsrecht?

 • Het overbruggingsrecht is mogelijk voor de volgende categorieën van zelfstandigen op voorwaarde dat zij in België sociale bijdragen verschuldigd zijn:  
  • Zelfstandige in hoofdberoep
  • Primostarter
  • Meewerkende echtgenoten maxistatuut
  • Zelfstandige in bijberoep of met gelijkstelling bijberoep (artikel 37) die minstens voorlopige opeisbare bijdragen hoofdberoep verschuldigd zijn
 • Voortaan is er ook een gedeeltelijk overbruggingsrecht mogelijk voor andere categorieën van zelfstandigen.
 • de zelfstandige moet het bewijs leveren dat de onderbreking te wijten is aan de schadelijke gevolgen van het coronavirus.
   

Goed om te weten:
- Zelfstandigen die onder de vorm van een vennootschap werken en hun onderneming volledig moeten sluiten omwille van de maatregelen in het kader van het corona-virus, zullen ook recht kunnen hebben op de financiële uitkering. Het feit dat de zelfstandige bedrijfsleider of bestuurder nog bezoldigingen ontvangt van de vennootschap, is geen beletsel om het overbruggingsrecht te genieten.
- Alle zelfstandige zorgberoepen in hoofdberoep die hun activiteit vrijwillig onderbreken, maar wel nog tussenkomen voor dringende (para-)medische gevallen, behouden het recht op de crisismaatregel van het overbruggingsrecht en dit voor zover ze hun niet-dringende medische activiteiten wel volledig stopzetten gedurende minstens 7 dagen per maand (maart en april).
- Het overbruggingsrecht is toegekend zelfs als de zelfstandige al van de maximum van maandelijkse uitkeringen heeft genoten (12 maanden).
- De ontvangst van een tijdelijke werkloosheidsuitkering sluit de toekenning van het overbruggingsrecht niet uit.

Wat is het bedrag van de financiële uitkering?

Het maandelijkse bedrag van de financiële uitkering dat door het fonds wordt betaald is :

 • voor zelfstandigen met gezinslast bij de mutualiteit : € 1.614,10
 • voor zelfstandigen zonder gezinslast bij de mutualiteit : € 1.291,69

Hoe dient u de aanvraag in?

Als u een aanvraag voor een volledig overbruggingsrecht wilt indienen, vul dan dit formulier in en stuur het ons terug:

 • per post naar het volgende adres:

GROUP S SVZ
Ursulinenstraat 2
1000 Brussel