Coronavirus: wat is social distancing?


99858

Social distancing is van fundamenteel belang om de continuïteit van de activiteiten van de onderneming te waarborgen en de verspreiding van Covid-19 te beperken. Wat betekent dit concreet voor u?

Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, werden er bijkomende maatregelen genomen op 17 maart 2020. Inmiddels werden deze maatregelen weer aangepast.

Tot en met 19 april zijn volgende maatregelen van toepassing:

 • Bedrijven zijn - ongeacht hun omvang - verplicht om telewerk te organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is, zonder uitzondering.
 • Voor degenen voor wie deze organisatie niet mogelijk is, zal de social distancing strikt worden gerespecteerd. Deze regel geldt zowel voor de uitoefening van het werk als voor het door de werkgever georganiseerde vervoer. Als het voor bedrijven onmogelijk is om aan deze verplichtingen te voldoen, moeten zij hun deuren sluiten.
 • Indien de autoriteiten vaststellen dat de social distancing-maatregelen niet worden nageleefd, wordt de onderneming in eerste instantie een zware boete opgelegd; in geval van niet-naleving na de sanctie zal de onderneming moeten sluiten.
 • Deze bepalingen zijn niet van toepassing op de cruciale sectoren en essentiële diensten. Deze bedrijven en diensten zijn echter gehouden om, in de mate van het mogelijke, het systeem van telethuiswerk en de regels van social distancing toe te passen.

Naleving van de maatregelen inzake social distancing is dan ook van fundamenteel belang om de continuïteit van de activiteiten van uw onderneming te waarborgen en de verspreiding van Covid-19 te beperken. Dit is des te dwingender als uw onderneming tot een niet-essentiële sector behoort.

Wat is social distancing?

Social distancing verwijst naar infectiebeperkende of -controlerende acties of maatregelen bedoeld om de verspreiding van een besmettelijke ziekte te stoppen of te vertragen. Het is de bedoeling om de kans op contact tussen besmette personen en anderen te verminderen en zo het verspreiden van de ziekte te beperken.

In het kader van de bepalingen van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, betekent dit concreet dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen personen moet worden bewaard.

Welke maatregelen nemen?

Om te bepalen welke maatregelen moet worden genomen om social distancing in acht te nemen, kan het nuttig zijn een risicoanalyse uit te voeren. Via deze analyse kunt u enerzijds de risico’s bepalen en anderzijds deze risico’s en de genomen maatregelen voor de bescherming van het welzijn en de gezondheid van de werknemers evalueren. Dit is namelijk een goede indicator om na te gaan of social distancing wordt nageleefd.

Als u na de uitvoering van de risicoanalyse vaststelt dat er in uw onderneming niet voldoende maatregelen kunnen worden genomen om social distancing te verzekeren, dan moet u overwegen om uw activiteit geheel of gedeeltelijk te schorsen.

We raden u aan contact op te nemen met uw (interne of externe) preventiedienst om u te begeleiden bij de uitwerking van de risicoanalyse.

Enkele voorbeelden van social-distancing-maatregelen

 • Begroetingen met fysiek contact verbieden;
 • verplaatsingen beperken;
 • minstens 1,5 meter afstand tussen de werknemers verzekeren door markeringen op de vloer of andere;
 • het aantal personen in een afgesloten ruimte beperken;
 • gebruikmaken van digitale communicatiemiddelen ter vervanging van vergaderingen, opleidingen, …;
 • een beurtrol organiseren voor het nemen van pauzes;
 • beschermingsmiddelen ter beschikking stellen van werknemers voor wie contact met andere personen onvermijdelijk is;
 • ...

Meer informatie over de impact van het coronavirus op uw onderneming kunt in onze Dossier Coronavirus Covid-19 terugvinden.