Tijdelijke maatregel overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart (juni, juli en augustus)


100983

 

Deze maatregel is bedoeld voor zelfstandigen die hun zelfstandige activiteit heropstarten na deze te hebben onderbroken als gevolg van het verbod op of de beperking van hun zelfstandige activiteit in het kader van de COVID-19-crisis.

1. Wie zijn de beoogde zelfstandigen?

  • De zelfstandigen en helpers in hoofberoep en de meewerkende echtgenoten.
  • De zelfstandigen in bijberoep die op basis van hun referte-inkomen van N-3 wettelijke voorlopige bijdragen verschuldigd zijn zoals een zelfstandige in hoofdberoep.
  • De zelfstandige die de wettelijke pensioenleeftijd bereikt hebben en hun pensioen niet opgenomen hebben en die op basis van hun referte-inkomen van N-3 in 2020 wettelijke voorlopige bijdragen verschuldigd zijn zoals een zelfstandige in hoofdberoep, met name minimum 745,15€.

2. Welke situaties worden gedekt?

Let op: cumulatieve voorwaarden !

a) De zelfstandige activiteit maakte op 3 mei 2020 nog steeds het voorwerp uit van de sluitingsmaatregelen opgelegd door het ministerieel besluit van 23 maart 2020, zoals gewijzigd door het ministerieel besluit van 17 april 2020.

Het betreft onder meer de volgende zelfstandige activiteiten:

o horeca ;
o de non-food detailhandel ;
o de markten (dit betreft zowel de klassieke marktkramen, als de mobiele verkopers van gebraden kippen en ijskarren, als andere foodtrucks) ;
o de kappers en schoonheidsspecialisten.

Zijn uitgesloten:

o doe-het-zelf-zaken
o tuincentra
o dagbladhandels
o nachtwinkels
o de zelfstandigen die de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht genoten omwille van een onderbreking van minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen (immobiliënkantoren, vrije beroepen, artsen, bouwsector, enz.)

 

b) EN de zelfstandige activiteit vanaf 4 mei 2020 (of later) mag opnieuw opgestart worden zonder andere beperkingen dan de regels inzake social distancing.

Voorbeelden :

o vanaf 18 mei 2020 mogen kappers weer aan het werk. Zij kunnen profiteren van de tijdelijke overbruggingsmaatregel om de hervatting van de werkzaamheden in de maand juni (en daarna) te ondersteunen als zij aan alle voorwaarden voldoen.

o vanaf 8 juni 2020 mogen restaurants weer opengaan. Zij kunnen profiteren van de tijdelijke overbruggingsmaatregel ter ondersteuning van de overname voor juli (en daarna) als zij aan alle voorwaarden voldoen.

o vanaf 1 juli 2020 kan de culturele sector weer van start gaan. Zij hebben recht op de tijdelijke overbruggingssteunmaatregel voor de maand juli (en daarna) als zij aan alle voorwaarden voldoen.

 

c) EN de zelfstandige moet in het tweede kwartaal van 2020 een omzetverlies of vermindering van bestellingen van minstens 10% zijn in vergelijking met het tweede kwartaal van 2019 en dat dit volledig te wijten is aan de COVID-19-crisis.

Daarnaast dient de zelfstandige objectieve elementen bij zijn aanvraag te voegen die het omzetverlies of vermindering aan bestellingen staven. Dit betreft bij voorkeur een attest van de boekhouder. Bovendien moet de zelfstandige erop attent gemaakt worden dat zijn verklaring achteraf het voorwerp zal uitmaken van een controle. Met het oog hierop dient hij de nodige stavingsstukken ter beschikking te houden (BTW-aangifte).

Voor zelfstandigen die niet actief waren in het tweede kwartaal van 2019, kan er rekening gehouden worden met een ander referentiekwartaal:

  • Bij gebrek aan een tweede referentiekwartaal in 2019, moet er gekeken worden naar het eerstvolgende volledige kalenderkwartaal na het tweede kwartaal van 2019;
  • Bij gebrek aan een referentiekwartaal, moet gekeken worden naar de eerste volledige kalendermaanden van de zelfstandige activiteit.

 

d) EN de zelfstandige geniet in diezelfde maand niet de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht.

 

3. Wat is het bedrag van de financiële uitkering?

Het maandelijkse bedrag van de financiële uitkering dat door het fonds wordt betaald is:

  • voor zelfstandigen met gezinslast bij de mutualiteit: € 1.614,10
  • voor zelfstandigen zonder gezinslast bij de mutualiteit: € 1.291,69

Het is niet mogelijk om een gedeeltelijk uitkering te verkrijgen.

4. Hoe dient u de aanvraag in?

Als u een aanvraag voor een overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart wilt indienen, vul dan:

in en stuur het ons terug:

  • per post naar het volgende adres:

GROUP S SVZ
Ursulinenstraat 2
1000 Brussel