Aanvullende pensioenen : Wijninckxbijdrage uitgesteld tot 1 januari 2017

Van 
74043

Om de pensioeninstellingen tijd te geven om de nodige wijzigingen uit te voeren, werd de start van de eindfase van deze bijdrage met een jaar uitgesteld.

Sinds 1 januari 2012 bestaat er een bijzondere socialezekerheidsbijdrage (1,5%) berekend op de bijdragen die door de werkgever in de tweede pensioenpijler worden betaald. Deze bijzondere bijdrage wordt berekend op de bijdragen en / of premies die een extralegaal pensioen van een zeker niveau samenstellen.

De invoering van deze bijzondere sociale zekerheidsbijdrage werd voorzien in twee fasen. Een voorlopige regeling werd voorzien vanaf 1 januari 2012 tot 31 december 2015. Vanaf 1 januari 2016 zou een definitieve regeling in werking treden.

Voorlopige regeling

Er is een bijdrage van 1,5% verschuldigd wanneer de bijdragen en / of premies voor een aanvullend pensioen jaarlijks hoger zijn dan 30.000 EUR (bedrag 2015: 31.212 EUR).

Definitieve regeling

Het drempelbedrag wordt door een pensioendoelstelling vervangen.
De bijzondere bijdrage is verschuldigd in het vierde kwartaal van het bijdragejaar wanneer op 1 januari van het jaar dat voorafgaat aan het bijdragejaar, de som van het wettelijk pensioen en van het aanvullend pensioen voor een werknemer de pensioendoelstelling overschrijdt.

Uitstel

De definitieve fase trad oorspronkelijk in werking op 1 januari 2016. Om de pensioeninstellingen voldoende tijd te geven om de nodige wijzigingen uit te voeren, werd de inwerkingtreding van de definitieve regeling dus uitgesteld tot 1 januari 2017.

Deze fase vereist inderdaad dat de betrokken pensioeninstellingen hun informaticasystemen aanpassen en ook bijkomende gegevens verstrekken ten aanzien van wat op heden het geval is.

Wettelijke bron: wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken van 20 juli 2015 (BS van 21 augustus 2015).