Alternerende overeenkomst in de Franse Gemeenschap: minimumbezoldiging op 1 november 2023


De bezoldiging van de leerling wordt berekend op basis van een percentage van het GGMMI  « geïndexeerd op dezelfde basis als de automatische loonindexering».

Het GGMMI aan 100% (18 jaar) is vastgelegd op 1 994,18 EUR (sinds 1 november 2023).

Ziehier dan ook de bedragen van de bezoldiging van de alternerende overeenkomst die voor elk vaardigheidsniveau (A-B-C) van toepassing zijn op 1 november 2023:

Niveau A

Niveau B

Niveau C

339,01 EUR

478,60 EUR

638,14 EUR