Betaald educatief verlof en Vlaams opleidingsverlof: loongrens van 3170 EUR voor het schooljaar 2022-2023

Van 

Een werknemer die gebruikmaakt van betaald educatief verlof, of Vlaams opleidingsverlof in Vlaanderen,  heeft recht op betaling van zijn normale loon op het gebruikelijke tijdstip. Het in aanmerking genomen loon wordt hierbij evenwel begrensd tot een bepaald bedrag.

Voor het schooljaar 2020-2021 bedroeg de loongrens 3047 EUR. Een  koninklijk besluit van 25 september 2022  brengt deze loongrens op 3 170 EUR voor het schooljaar 2022 - 2023.

Bron: Koninklijk besluit van 25 september 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6. - Toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen B.S., 6 oktober 2022.