Betaald educatief verlof in Vlaanderen: Vervroegde indieningstermijn voor dossiers 2014-2015!

Van 
75997

In Vlaanderen wordt de termijn verkort waarin u een aanvraag tot terugbetaling van betaald educatief verlof kan indienen. Dit werd bevestigd in het programmadecreet van 18 december 2015 (BS 29 december 2015).

Vervroegde indieningsdatum

Als werkgever kan u een (begrensde, forfaitaire) terugbetaling bekomen van het loon dat aan de werknemer werd betaald tijdens de opname van het betaald educatief verlof. Deze terugbetaling moet jaarlijks en binnen een bepaalde termijn door de werkgever worden gevraagd.

Tot op heden moesten de dossiers voor alle gewesten worden ingediend vóór 30 juni van het jaar dat volgt op het jaar waarin het betrokken schooljaar eindigde (bijvoorbeeld vóór 30 juni 2016 voor schooljaar 2014-2015).  

In Vlaanderen wordt deze termijn echter geleidelijk verkort:

  • de dossiers voor het schooljaar 2014-2015 moeten uiterlijk op 31 maart 2016 ingediend zijn. De termijn is dus met 3 maanden verkort;
  • vanaf het schooljaar 2015-2016 wordt de termijn nog eens met 3 maanden verkort. De dossiers moeten uiterlijk op 31 december ingediend zijn. Zo zal voor 2015-2016 de uiterste datum voor indiening van de dossiers 31 december 2016 zijn.

Het zal niet mogelijk zijn van deze termijnen af te wijken. De postdatum geldt als bewijs.

Wijziging (momenteel) enkel in Vlaanderen

In Wallonië en Brussel is de termijn (nog) niet gewijzigd. De datum van 30 juni 2016 blijft dus behouden voor het schooljaar 2014-2015.