Controle op telewerk in januari en februari 2021

article image Van 

De sociale-inspectiediensten voeren in januari en februari 2021 een nationale flitscontrole uit rond het verplicht telewerk.

Herinnering

Telewerk is voor alle personeelsleden verplicht in alle ondernemingen, verenigingen en diensten tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.

1. Ondernemingen van niet-cruciale sectoren

Als telewerk niet kan worden toegepast, moet de werkgever de nodige maatregelen (*) nemen om de maximale naleving van de regels inzake social distancing te waarborgen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. De werkgever bezorgt de personeelsleden die niet kunnen telewerken ook een attest of enig ander bewijsstuk dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkplaats bevestigt.

Een model van attest is beschikbaar op OnlineDocumenten > Coronavirus > Doc. nr. 99429 en op DocGenerator.

2. Ondernemingen van cruciale sectoren

Als telewerk niet kan worden toegepast, nemen handelszaken, private en publieke ondernemingen en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van het land en de behoeften van de bevolking alsook de producenten, leveranciers, aannemers en onderaannemers van goederen, werken en diensten die essentieel zijn voor de activiteit van deze ondernemingen en deze diensten, de nodige maatregelen (*) om de regels inzake social distancing voor zover mogelijk toe te passen.

De lijst van cruciale sectoren is hier beschikbaar. De nieuwigheden zijn in het blauw aangeduid.

(*) De nodige preventiemaatregelen zijn terug te vinden in de generieke gids die door de FOD WASO ter beschikking van de werkgevers wordt gesteld. De ondernemingen informeren de werknemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken hen een passende opleiding. Ze informeren ook derden tijdig over de geldende preventiemaatregelen.

Flitscontroles

In december 2020 had de Regering aangekondigd dat ze de controles op deze maatregel zal verstrengen en dit zowel in de privésector als in de publieke sector.

In januari en februari 2021 voeren de sociale-inspectiediensten een nationale flitscontrole uit rond het verplicht telewerk.

De flitscontroles hebben een ontradend effect voor ogen, door aan de overtreders duidelijk te maken dat het risico dat ze gevat worden reëel is. Het informatieve en preventieve karakter weerhoudt de inspectiediensten er echter niet van om sancties op te leggen wanneer er ernstige inbreuken worden vastgesteld. Die grootschalige actie gebeurt bovenop de gebruikelijke willekeurige controles.

De sociale inlichtingen-en op opsoringsdienst (SIO) heeft op zijn website specifieke checklists gepubliceerd waar werkgevers alle Covid-19-maatregelen kunnen terugvinden.