Coronavirus en cruciale sectoren: Verlenging tot 30 september van 120 extra vrijwillige overuren

Van 

De regering breidt het extra quotum van 120 vrijwillige overuren in cruciale sectoren uit tot 30 september. Dit quotum netto-overuren zonder overloon is van toepassing op de eerste drie kwartalen van het jaar 2021 samen.


De regering breidt de 120 extra vrijwillige overuren uit die in het 1e en 2de kwartaal 2021 al werden toegekend aan werknemers in cruciale sectoren.  Het extra quotum van 120 vrijwillige overuren is voortaan van toepassing op de eerste drie kwartalen van het jaar 2021 samen. De extra vrijwillige overuren die in het 1e en 2e kwartaal 2021 werden gepresteerd, moeten dus in aanmerking worden genomen om het saldo te bepalen dat nog kan worden gepresteerd in het 3e kwartaal 2021. Zo kan een werknemer die al 80 extra vrijwillige overuren heeft gepresteerd in het 1e en 2e kwartaal, er nog 40 presteren tijdens het 3e kwartaal.

Deze 120 extra vrijwillige overuren die werknemers van cruciale sectoren tussen 1 januari en 30 september 2021 mogen presteren, zijn netto-uren. Er is geen overloon verschuldigd en het normale loon voor deze uren is onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld op sociaal en fiscaal vlak.  De regeling inzake sociale en fiscale vrijstelling en niet-toepassing van overloon voor deze 120 extra uren wordt namelijk uitgebreid tot 30 september 2021. Het nettoloon van de werknemer voor deze extra overuren is dan ook gelijk aan het  brutoloon dat zelf overeenstemt met de loonkost voor de werkgever.

Voor een uitvoerige beschrijving van de regeling van extra vrijwillige overuren verwijzen we  naar onze sociale actualiteit van 22 januari 2021.

Wettelijke bron:

Wet van 18 juli 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (B.S. van 29 juli 2021). Deze wet is op 1 juli 2021 in werking getreden.