Coronavirus en jobstudent: verlenging van de versoepeling van de voorwaarden om kinderbijslag te genieten in Brussel!

Van 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verlengt de versoepeling van de voorwaarden om kinderbijslag te genieten tijdens het tweede kwartaal


In een vorig artikel vestigden we de aandacht op de toekenningsvoorwaarden voor  kinderbijslag en de versoepelingen die ter zake werden genomen wegens de gezondheidscrisis.
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft onlangs de verlenging van bepaalde versoepelingsmaatregelen bevestigd.  

Context

Naar aanleiding van de coronacrisis had het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beslist dat uren die als student werden gepresteerd tijdens het 2de kwartaal van 2020 (april, mei, juni), niet in aanmerking werden genomen voor de toekenning van kinderbijslag.
Deze maatregel werd verlengd voor het 3de en het 4de kwartaal van 2020 en het 1ste kwartaal van 2021.

Verlenging voor het 2de kwartaal van 2021

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft nu bij besluit (1) bevestigd dat de uren die tijdens het 2de kwartaal van2021 met een arbeidsovereenkomst voor studenten worden verricht, niet in aanmerking worden genomen voor de toekenning van kinderbijslag.
Met deze maatregel hoeven studenten die werken, niet te vrezen voor het verlies van hun kinderbijslag voor het 2de kwartaal van dit jaar.
 
Bron :
(1)  Besluit van 10 juni 2021 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de tijdelijke opheffing binnen de gezinsbijslagregeling van de begrenzingen inzake de winstgevende activiteit of het genot van een sociale uitkering door het rechtgevend kind gedurende het tweede kwartaal 2021, BS, 17 juni 2021.