Coronavirus en telewerk: (tijdelijke) verhoging van het bedrag van de kostenvergoeding

article image Van 

Het vrijgestelde bedrag van de kostenvergoeding voor telewerk wordt in het 2 kwartaal en 3e kwartaal 2021 tijdelijk verhoogd.

De regering besliste om maatregelen in het kader van de gezondheidscrisis te verlengen tot 30 september 2021. Een van deze maatregelen betreft de kostenvergoeding voor telewerk.

Telewerk en bureaukosten

Onder bepaalde voorwaarden kan aan alle telewerkers maandelijks een bureauvergoeding voor verwarming, elektriciteit, klein kantoormateriaal,... zonder socialezekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing worden toegekend (zie ons artikel over telewerk).

Momenteel is het maximumbedrag 129,48 eur per maand.

Tijdelijke verhoging van het fiscaal aanvaarde bedrag

Deze maximale vergoeding voor telewerk tijdelijk werd verhoogd voor het tweede kwartaal 2021 zodat ze beter overeenstemt met de werkelijk gemaakte kosten.

Het huidige bedrag van 129,48 eur wordt aldus op 144,31 eur gebracht voor de maanden april, mei en juni 2021.

Deze verhoging geldt ook voor het derde kwartaal van 2021 (van juli tot september 2021).

En voor de RSZ?

De RSZ heeft beslist te volgen: er is een verhoging van de maandelijkse maximum vergoeding van 129,48 eur naar 144,31 eur voor de maanden april tot september 2021.

Bron: Circulaire 2021/C/62 van 1 juli 2021 over tussenkomsten van de werkgever voor thuiswerk. RSZ Instructies 3de kwartaal 2021.