Coronavirus: maatregel inzake opeenvolgende overeenkomsten voor bepaalde duur

Van 

De regels inzake de mogelijkheid om opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur af te sluiten, worden tijdelijk versoepeld voor bepaalde werkgevers met werknemers die tijdelijk werkloos zijn.


Zoals we hebben aangekondigd, werden er steunmaatregelen genomen in het kader van de tweede golf van het coronavirus. Voor een algemeen overzicht van al deze nieuwigheden kunt u ons artikel raadplegen. Hierna geven we u een toelichting bij de maatregel inzake opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur. 

Wie?

Deze maatregel heeft betrekking op de werkgevers van de zorgsector, het onderwijs en instellingen of centra voor  contactopsporing.

Wat?

Principe

Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur doen tussen de partijen een arbeidsrelatie van onbepaalde duur ontstaan tenzij de werkgever kan aantonen dat de opeenvolging van deze arbeidsovereenkomsten gerechtvaardigd was wegens de aard van het werk of andere wettige redenen.

De wet voorziet in twee uitzonderingen op dit principe:

  • de partijen kunnen maximum vier opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur sluiten voor zover de duur van elk van deze overeenkomsten minstens drie maanden bedraagt en de totale duur van deze overeenkomsten twee jaar niet overschrijdt;
  • mits voorafgaande toestemming van het Toezicht op de Sociale Wetten kunnen de partijen opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur sluiten met telkens een duur van minstens zes maanden op voorwaarde dat de totale duur van deze overeenkomsten drie jaar niet overschrijdt.

Als de voorwaarden voor deze afwijkingen niet vervuld zijn, dan zijn de partijen bij de opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur gebonden door een arbeidsrelatie van onbepaalde duur.

Tijdelijke afwijking

Voornoemde werkgevers hebben de mogelijkheid om opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur te sluiten zonder dat deze opeenvolging van arbeidsovereenkomsten tussen de partijen een overeenkomst voor onbepaalde duur doet ontstaan, op voorwaarde dat deze arbeidsovereenkomsten:

  1. een duur van minstens zeven dagen hebben;
  2. gesloten worden met werknemers die tijdelijk werkloos zijn;
  3. gesloten worden met een andere werkgever dat de werkgever waarbij de werknemer tijdelijk werkloos is.

De werknemer heeft het recht deze arbeidsovereenkomsten zonder opzeg te beëindigen.

Wanneer?

Deze versoepeling is van toepassing van 1 september 2020 tot en met 31 maart 2021.

 

Bron

Art. 41 en 42 van de wet van 20 december 2020 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, BS, 30 december 2020.