Coronavirus: maatregel voor vrijwilligers

article image Van 

Het toepassingsgebied van de wet inzake vrijwilligerswerk wordt wegens de pandemie tijdelijk uitgebreid.

Zoals we hebben aangekondigd, werden er steunmaatregelen genomen in het kader van de tweede golf van het coronavirus. Voor een algemeen overzicht van al deze nieuwigheden kunt u ons artikel raadplegen. Hierna geven we u een toelichting bij de maatregel inzake vrijwilligerswerk.  

Wat?

In principe wordt vrijwilligerswerk verricht voor rekening van een organisatie. Het betreft een feitelijke vereniging of private of publieke rechtspersoon zonder winstoogmerk die met vrijwilligers werkt. Organisaties met winstgevende activiteiten zijn dan ook uitgesloten.

De wet van 20 december 2020 breidt het toepassingsgebied van de wet inzake vrijwilligerswerk tijdelijk uit tot organisaties:

  • die niet als vereniging zonder winstoogmerk zijn opgericht en
  • door de bevoegde overheid zijn erkend voor bijstand aan en zorg voor ouderen en voor opvang en huisvesting van ouderen.

Met andere woorden: handelsondernemingen (met activiteiten van winstgevende aard) voor bijstand aan en zorg voor ouderen kunnen eveneens een beroep doen op vrijwilligers.

Waarom?

Het doel is ervoor te zorgen dat de zorg voor ouderen in geval van personeelstekort wordt voortgezet. 

Uitzondering?

Voornoemde ondernemingen genieten deze uitbreiding niet voor periodes waarin ze een in tijdelijke werkloosheid gestelde werknemer in de door hem uitgeoefende functie vervangen door een vrijwilliger. Ze kunnen de uitbreiding wel genieten als ze voor andere functies een beroep doen op vrijwilligers. 

Wanneer?

Deze versoepeling is van toepassing van 1 september 2020 tot en met 31 maart 2021.

 

Bron

Art. 24 en 25 van de wet van 20 december 2020 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, BS, 30 december 2020.