Coronavirus : mogelijkheid om buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden te tewerkstellen

Van 

Het is mogelijk om buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden in het eerste kwartaal van 2022 te tewerk te stellen in de zorgsector en het onderwijs alsmede in andere sectoren.


1. Principe

Verzoekers om internationale bescherming mogen werken op voorwaarde dat zij vier maanden na het indienen van dat verzoek nog geen beslissing betekend kregen van het commissariaat-generaal voor vluchtelingen en staatlozen (CGVS).

Zij kunnen vanaf dat moment gedurende de rest van hun procedure werken, inclusief tijdens het eventuele beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen tegen de beslissing van het CGVS.

2. Tijdelijke coronamaatregel

Gelet op het huidige personeelstekort, wordt de voorwaarde dat enkel de verzoekers die vier maanden na de indiening van hun verzoek om internationale bescherming nog geen betekening van de beslissing hebben gekregen, mogen werken, opgeschort van 1 januari tot 31 maart 2022.

Voorwaarden

Om misbruik te voorkomen, is deze maatregel van toepassing alleen voor asielzoekers die hun aanvraag gedaan hebben voor 31 september 2021 en die tijdens het eerste kwartaal van 2022 worden in dienst genomen.

Welke sectoren?

Alle sectoren zijn erbij betrokken, ook de zorgsector en het onderwijs.

 

Bronnen :

Wet van 14 februari 2022 houdende diverse tijdelijke arbeidsrechtelijke noodmaatregelen om het tekort aan arbeidskrachten ten gevolge van de besmettingen met de omikronvariant te bestrijden, B.S., 9 maart 2022 ;

Wet van 14 februari 2022 houdende diverse tijdelijke arbeidsrechtelijke ten behoeve van de zorgsector en het onderwijs in het raam van de strijd tegen de verspreiding van het coronarivus COVID-19, B.S., 9 maart 2022.