Coronavirus: nieuwe maatregelen inzake individuele beroepsopleiding in het Waalse Gewest

Van 

Gezien de impact van de gezondheidscrisis op het Waalse beleid inzake socioprofessionele inschakeling, heeft de Waalse regering specifieke maatregelen genomen met betrekking tot overeenkomsten voor individuele beroepsopleiding (hierna 'PFI' genoemd).


I. Schorsing wegens de gezondheidscrisis

Het nieuwe besluit bepaalt  dat iedere schorsing wegens de COVID-19-gezondheidscrisis van een tussen 1 april 2021 en 31 december 2021 lopende PFI-overeenkomst leidt tot een automatische verlenging van de aanvankelijke duur van de instapopleiding met een duur gelijk aan de schorsingsperiodes. De  werkgever moet de FOREM zo spoedig mogelijk in kennis stellen van de begin- en einddatum van de schorsing. Deze  schorsing van de uitvoering van de PFI-overeenkomst eindigt uiterlijk op 31 december 2021. De verlenging van de instapopleiding is automatisch en houdt niet in dat een bijlage moet worden gesloten bij de overeenkomst waarvan de uitvoering is geschorst.   

 

II. Beëindiging mits opzegging

De basisreglementering wordt gewijzigd met betrekking tot de wijze van beëindiging van de PFI-overeenkomst: beëindiging van de overeenkomst mits opzegging is niet meer alleen voorbehouden  voor de proefperiode. Voortaan kan elke partij de PFI-overeenkomst beëindigen mits een opzeggingstermijn van zeven dagen waarvan de twee andere partijen tegelijk in kennis worden gesteld per gewone brief die de reden(en) van de beëindiging vermeldt en uitwerking heeft op de derde werkdag na verzending.

Bron: Besluit van de Waalse Regering van 8 juli 2021 houdende verscheidene maatregelen met het oog op het aanpakken van de gevolgen van de COVID-19-crisis inzake werkgelegenheid, vorming en inschakeling, met inbegrip van de sociale economie, BS, 14/07/2021