Coronavirus : Nieuwe maatregelen + tijdelijke werkloosheid overmacht Corona en andere maatregelen worden verlengd tot eind juni 2021

Van 

De regering heeft afgelopen vrijdag beslist om het steunpakket van november 2020 te verlengen tot eind juni. Daarin bevindt zich o.a. de tijdelijke werkloosheid overmacht wegens corona.


Naast het verlengen van het steunpakket van november 2020 tot eind juni heeft de regering ook bijkomende economische steunmaatregelen goedgekeurd.

Verlenging bestaande maatregelen tot juni 2021

  • Belangrijk ! Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor alle sectoren (was aanvanklijk voorzien tot eind maart 2021)
  • De uitbreiding van de tijdelijke werkloosheid wegens quarantaine kind
  • Verhoogd quotum vrijwillige overuren tot 220 uren in de zorgsector, de cruciale sectoren en de essentiële diensten te gebruiken in het 1ste en het 2de kwartaal van 2021
  • Het makkelijker mogelijk maken dat werknemers tijdelijk gedetacheerd worden naar een andere werkgever in de zorgsector of in het onderwijs
  • Tijdelijk werklozen mogen met behoud van 75% van hun uitkering werken in de land- en tuinbouw, in de zorgsector en in het onderwijs
  • Toelaten dat tijdelijk werklozen opeenvolgende contracten van bepaalde duur van minstens 7 dagen sluiten bij een andere werkgever, in de zorg en in het onderwijs
  • Verhoging plafonds voor cumul leefloon met inkomsten uit seizoensarbeid en voor inkomsten uit arbeid van studenten met een studiebeurs
  • Verlenging COVID-19-schadeloosstellingsfonds voor vrijwilligers en toelating voor commerciële ziekenhuizen om vrijwilligers in te zetten
  • Pensioenen: maatregelen inzake cumul pensioen en tijdelijke werkloosheid + behoud van opbouw 2e pijler bij tijdelijke werkloosheid

Nieuwe maatregelen

Vermindering patronale bijdrage eventsector

Om de voorbereiding van de heropening van de evenementensector (incl. culturele en huwelijkssector) te steunen, wordt de RSZ-werkgeversbijdrage verminderd.

Tijdelijke optrekking contingent studentenarbeid

Studentenarbeid in de zorg of het onderwijs zal niet meetellen voor het jaarlijkse maximum van 475 uren studentenarbeid per student.

Tijdelijke werkloosheid in halve dagen

Het bestaande stelsel van tijdelijke werkloosheid kan dag per dag worden toegepast. In sommige sectoren zijn er echter duidelijk onderscheiden dagdelen en is het dus nuttig om extra flexibiliteit in te bouwen. Vanaf 1 april 2021 zal daarom tijdelijke werkloosheid in halve dagen mogelijk zijn in de sectoren van de dienstencheques en het schooltransport. Opgelet ! dit moet wel nog wettelijk geregeld worden alvorens dit kan uitgevoerd worden

Flexibel gebruik tijdskrediet en loopbaanonderbreking

Om het tekort aan arbeidskrachten in bepaalde sectoren op te vangen, zullen mensen op tijdskrediet of met loopbaanonderbreking tijdelijk aan de slag kunnen om daarna zonder problemen hun krediet of onderbreking opnieuw aan te vatten.

Verhoogde thuiswerkvergoeding voor werknemers en ambtenaren

Werknemers en ambtenaren kunnen, als de werkgever ermee akkoord gaat, tijdelijk een hogere vergoeding krijgen die fiscaal vrijgesteld is en die dient om de kosten van thuiswerk te compenseren.

In een persbericht bevestigt de minister van Financiën dat de maximale thuiswerkvergoeding tijdelijk verhoogd wordt voor het tweede kwartaal van 2021. Voor werknemers en bedrijfsleiders gaat het om een verhoging van 129,48 EUR naar 144,31 euro. Voor ambtenaren wordt de thuiswerkvergoeding verdubbeld van 20 euro tot 40 euro. Hopelijk neemt de RSZ ook hetzelfde standpunt in.

 

Wj houden u op de hoogte van de praktische uitvoering van deze maatregelen.