Coronavirus : nieuwe verlenging van de geldigheidsduur van cheques

Van 

De geldigheidsduur van (maaltijd-, eco- en geschenk-)cheques die vervallen tussen 1 november 2020 en 31 maart 2021 is verlengd met 6 maanden. De geldigheidsduur van sport- en cultuurcheques is verlengd tot en met 30 september 2021 en van de consumptiecheques tot 31 december 2021. Anderzijds zullen de uitgevers de maaltijdcheques en de ecocheques die in 2020 vervielen en niet verlengd werden, heruitgeven.


Ingevolge de coronaviruscrisis zijn de meeste handelszaken, alsook de horecasector, opnieuw gesloten.

Bijgevolg zullen bepaalde cheques niet meer opgebruikt kunnen worden door die lockdown, rekening houdend met de vervaldatum ervan.

1. Verlenging van de geldigheid van cheques (maaltijd, eco, sport/cultuur en geschenk) en van de consumptiecheques

Daarom verlengt opnieuw een koninklijk besluit de geldigheid van deze verschillende cheques met minstens 6 maanden.

Concreet wordt de geldigheid van cheques die zijn verlopen tussen 1 november 2020 en 31 maart 2021 verlengd met 6 maanden. Sport- en cultuurcheques worden verlengd tot en met 30 september 2021.

De geldigheidsduur van de nieuwe consumptiecheques wordt ook van 7 juni 2021 tot 31 december 2021 verlengd.

Deze uitbreiding is van toepassing op zowel elektronische als papieren cheques.

Soort van cheque

Geldigheidsduur: principe

Vervaldatum

Verlenging

Maaltijdcheques

1 jaar

Tussen 01/03/2020 en 30/06/2020 + tussen 01/11/2020 en 31/03/2021

Vervaldatum+ 6 maanden

Ecocheques

2 jaren

Tussen 01/03/2020 en 30/06/2020 + tussen 01/11/2020 en 31/03/2021

Vervaldatum+ 6 maanden

Sport- en cultuurcheques

15 maanden (01/07-30/09)

30/09/2020

30/09/2021

Geschenkcheques

1 jaar

Tussen 01/03/2020 en 30/06/2020 + tussen 01/11/2020 en 31/03/2021

Vervaldatum+ 6 maanden

Consumptiecheques

 

7 juni 2021 (toekenning tot uiterlijk 31/12/2020 of 30/06/2021 voor de zorgsector)

31 december 2021

Afhankelijk van de evolutie van de situatie is een verdere verlenging van deze cheques mogelijk.

2. Heruitgeven van maaltijd- en ecocheques

De elektronische maaltijdcheques en de papieren en elektronische ecocheques waarvan de geldigheidsduur in 2020 is afgelopen worden heruitgegeven voor zover zij niet werden verlengd zoals bepaald in de vorige punt.

Concreet betreft het cheques die vervallen zijn in januari en februari 2020 en in de periode van 1 juli tot 31 oktober 2020.

De uitgever van de cheques geeft opnieuw een cheque uit ten belope van hetzelfde bedrag als van de in 2020 vervallen cheque aan de werknemer zonder bijkomende kosten voor de werknemer of zijn werkgever.

Deze cheque heeft opnieuw een geldigheidsduur van

  • 12 maanden, te rekenen vanaf het ogenblik dat de nieuwe maaltijdcheque op de maaltijdchequerekening wordt geplaatst;
  • 24 maanden, vanaf de datum van zijn terbeschikkingstelling aan de werknemer indien het een papieren ecocheque betreft of 24 maanden te rekenen vanaf het ogenblik dat de cheque op de ecochequerekening wordt geplaatst indien het elektronische ecocheque betreft.

Bronnen:

- Sociaal: Koninklijk besluit van 22 december 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders houdende de verlenging van de geldigheidsduur van de maaltijdcheques, ecocheques, geschenkcheques en sport/cultuurcheques als gevolg van de COVID-19-pandemie, BS 29 december 2020.

- Fiscaal: Wet van 20 december 2020 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (1), BS 30 december 2020.

- Heruitgeven: Programmawet (1) van 20 december 2020, BS 30 december 2020.

- Consumptiecheques: Koninklijk besluit van 28 december 2020 tot aanpassing van diverse bepalingen inzake sociale zekerheid en vrijwilligerswerk in het kader van de bestrijding van de sociaal-economische gevolgen van de coronaviruspandemie, BS 31 december 2020.