Coronavirus: rol van de arbeidsgeneesheer bij een positieve test van een werknemer

article image Van 

Wanneer een van uw werknemers besmet is met het coronavirus dan moet u de arbeidsgeneesheer ervan op de hoogte brengen zodat deze het contact tracing kan opstarten, quarantaineattesten kan afleveren, de betrokken werknemer (laten) testen en eventuele maatregelen nemen om de verspreiding van het virus te beperken

Wanneer een werknemer besmet is door het coronavirus dan moet u voortaan de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer ervan op de hoogte brengen.

Deze laatste moet dan de volgende taken uitvoeren:

  • contact tracing opstarten op de werkvloer;
  • de nodige quarantaineattesten afleveren;
  • de nodige maatregelen nemen om de verspreiding van het virus te beperken;
  • de betrokken werknemers (laten) testen (door hun behandelend geneesheer.

Voor meer informatie daaromtrent raden wij u aan om contact op te nemen met uw preventieadviseur-arbeidsgeneesheer.

Bevraag hem ook wat de kost is van zijn tussenkomst want in functie van de grootte en de risicoklasse van uw onderneming is deze tussenkomst al dan niet begrepen in de prijs die u jaarlijks betaalt.

Deze regeling is in werking getreden op 21 januari 2021.

Bron : KB van 5 januari 2021 betreffende de rol van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer bij de bestrijding van het coronavirus COVID-19, BS, 21 januari 2021.