Coronavirus: telewerk ten belope van 4 dagen per week verlengd tot na 28 januari 2022

article image Van 

Het Overlegcomité, dat op 21 januari 2022 is bijeengekomen, verlengt de huidige telewerkmaatregelen (4 dagen per week) tot na 28 januari 2022 en dit tot 27 april 2022

Sinds 19 november 2021, is telewerk thuis ten belope van 4 dagen per week verplicht, tenzij dat onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.

Gezien de sterke stijging van het aantal besmettingen, is deze maatregel tot na 28 januari 2022 verlengd en dit tot 27 april 2022.

Per dag mag een maximum van 20% van de personen voor wie telethuiswerk verplicht is, tegelijk in de plaats van tewerkstelling aanwezig zijn.

Bronnen :

Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken, B.S., 27 januari 2022.

www.premier.be