Coronavirus: tewerkstelling van tijdelijk werkloze werknemers door een andere werkgever in een cruciale sector

Van 

Gezien de duur van de gezondheidscrisis heeft de regering nieuwe activeringsmaatregelen voor tijdelijk werkloze werknemers genomen om de situatie in cruciale sectoren te verbeteren.


Tussen 1 maart 2021 en 30 juni 2021 kan een werknemer die tijdelijk werkloos werd gesteld om economische redenen of wegens overmacht (met uitzondering van medische overmacht) het werk tijdelijk hervatten bij een andere werkgever die tot één van de cruciale sectoren behoort en daarbij 75 % van zijn werkloosheidsuitkeringen behouden.

De cruciale sectoren zijn: handelszaken, private en publieke ondernemingen en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van het land en de behoeften van de bevolking alsook de producenten, leveranciers, aannemers en onderaannemers van goederen, werken en diensten die essentieel zijn voor de activiteit van deze ondernemingen en deze diensten.

Bron: koninklijk besluit van 28 maart 2021 tot het tijdelijk versoepelen van de voorwaarden waaronder tijdelijk werklozen kunnen worden tewerkgesteld in cruciale sectoren, BS, 31 maart 2021