Coronavirus : tijdelijke tewerkstelling van werknemers die RVA-uitkeringen genieten

article image Van 

Sommige werknemers, die RVA-uitkeringen genieten, kunnen tijdelijk van 1 januari 2022 tot 31 maart 2022 gaan werken in de zorgsector of het onderwijs en de andere sectoren zonder hun voordelen te verliezen.

Tijdens de periode van 1 januari 2022 tot 31 maart 2022 kunnen werkgevers, in de zorgsector of het onderwijs en in de andere sectoren, overgaan tot tijdelijke aanwerving van werknemers uit de volgende groepen :

  • werknemers die tijdelijk werkloos zijn ;
  • bruggepensioneerden of werklozen met bedrijfstoeslag ;
  • werknemers in tijdskrediet of loopbaanonderbreking.

1. Werknemers in tijdelijke werkloosheid

Werknemers in tijdelijke werkloosheid hebben de mogelijkheid om het werk tijdelijk te hervatten bij een werkgever uit de zorgsector, met behoud van een gedeelte van hun uitkering tot 31 maart 2022, de voorziene einddatum van deze maatregel.

Vergoeding

Deze werknemers behouden 75 % van hun RVA-uitkering tijdens hun tijdelijke tewerkstelling.

2. Bruggepensioneerden of werklozen met bedrijfstoeslag

Bruggepensioneerden of werklozen met bedrijfstoeslag hebben de mogelijkheid om het werk tijdelijk te hervatten bij een werkgever uit de zorgsector, met behoud van een gedeelte van hun uitkering tot 31 maart 2022, de voorziene einddatum van deze maatregel.

Deze maatregel is ook van toepassing als bruggepensioneerden of werklozen met bedrijfstoeslag het werk tijdelijk hervatten bij de werkgever die de debiteur is van de aanvullende vergoeding in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Vergoeding

Ze blijven hun werkloosheidsuitkeringen ontvangen tijdens de werkhervatting. Deze zullen evenwel met ¼ de worden verminderd.

3. Werknemers in tijdskrediet of loopbaanonderbreking

Er zijn twee mogelijkheden voor een werknemer die zijn prestaties volledig schorst of vermindert in het kader van tijdskrediet of een loopbaanonderbreking :

  • ofwel komt de werknemer die tewerkgesteld wordt door een werkgever die behoort tot de betrokken sectoren met hem overeen om de betrokken onderbreking of vermindering van arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen ;
  • ofwel wordt de werknemer, tijdens de betrokken onderbreking of vermindering van arbeidsprestaties, tewerkgesteld bij een andere werkgever die behoort tot de betrokken sectoren.

3.1. Tijdelijk schorsing om terug aan het werk te gaan

Een werknemer die tewerkgesteld wordt door een werkgever die tot de betrokken sectoren behoort, kan met hem overeenkomen om de betrokken onderbreking of vermindering van arbeidsprestaties te schorsen en om terug aan het werk te gaan.

Na afloop van de tijdelijke schorsing, wordt de oorspronkelijke onderbreking of vermindering van arbeidsprestaties onder de oorspronkelijke voorwaarden voortgezet voor de resterende duur. 

Tijdelijke schorsing van de loopbaanonderbreking of de tijdskrediet is slechts mogelijk tot 31 maart 2022, de voorziene einddatum van deze maatregel.

De schorsing van de onderbreking of vermindering van arbeidsprestaties moet schriftelijk aan de RVA worden meegedeeld. Deze Rijksdienst kan voorzien in een modelformulier om deze mededeling te verrichten.

3.2. Tijdelijke tewerkstelling bij een andere werkgever

De werknemer kan, tijdens de betrokken onderbreking of vermindering van arbeidsprestaties, tijdelijk tewerkgesteld zijn bij een andere werkgever die behoort tot de betrokken sectoren.

De werknemer en de andere werkgever moeten een schriftelijke overeenkomst voor bepaalde tijd sluiten. De einddatum van die overeenkomst mag 31 maart 2022, de voorziene einddatum van deze maatregel, niet overschrijden.

De werknemer brengt de RVA schriftelijk op de hoogte van elke nieuwe tewerkstelling. Deze Rijksdienst kan voorzien in een modelformulier om deze mededeling te verrichten.

3.3. Vergoeding

Tijdens de periode van de betrokken onderbreking of vermindering van arbeidsprestaties, behoudt de werknemer zijn onderbrekingsuitkering van de RVA. Het bedrag van die uitkering wordt evenwel met 1/4 verminderd.

Bronnen :

Wet van 14 februari 2022 houdende diverse tijdelijke arbeidsrechtelijke noodmaatregelen om het tekort aan arbeidskrachten ten gevolge van de besmettingen met de omikronvariant te bestrijden, B.S., 9 maart 2022 ;

Wet van 14 februari 2022 houdende diverse tijdelijke arbeidsrechtelijke ten behoeve van de zorgsector en het onderwijs in het raam van de strijd tegen de verspreiding van het coronarivus COVID-19, B.S., 9 maart 2022.