Coronavirus: vrijwilligerswerk nog steeds mogelijk in sommige handelsondernemingen

article image Van 

Ingevolge de pandemie COVID 19 mag vrijwilligerswerk nog steeds ook tijdelijk uitgevoerd worden in handelsondernemingen voor bijstand aan en zorg voor ouderen.

In principe wordt vrijwilligerswerk verricht voor rekening van een organisatie. Het betreft een feitelijke vereniging of private of publieke rechtspersoon zonder winstoogmerk die met vrijwilligers werkt. Organisaties met winstgevende activiteiten zijn dan ook uitgesloten.

De wetgever heeft het toepassingsgebied van de wet inzake vrijwilligerswerk tijdelijk uitgebreid  tot organisaties:

  • die niet als vereniging zonder winstoogmerk zijn opgericht en
  • door de bevoegde overheid zijn erkend voor bijstand aan en zorg voor ouderen en voor opvang en huisvesting van ouderen.

Met andere woorden: handelsondernemingen (met activiteiten van winstgevende aard) voor bijstand aan en zorg voor ouderen kunnen eveneens een beroep doen op vrijwilligers.

Waarom?

Het doel is ervoor te zorgen dat de zorg voor ouderen in geval van personeelstekort wordt voortgezet. 

Uitzondering?

Voornoemde ondernemingen genieten deze uitbreiding niet voor periodes waarin ze een in tijdelijke werkloosheid gestelde werknemer in de door hem uitgeoefende functie vervangen door een vrijwilliger. Ze kunnen de uitbreiding wel genieten als ze voor andere functies een beroep doen op vrijwilligers. 

Wanneer?

Deze versoepeling is van toepassing sedert 1 september 2020 en geldt tot 30 september 2021.

 

Bron

Wet van 18 juli 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, BS, 29 juli 2021.