Crisis in de pluimveesector, de melkveesector en de varkenssector: betalingsfaciliteiten voor de zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden

Van 

Ingevolge de crisis in de pluimveesector, de melkveesector en de varkenssector heeft Minister van Zelfstandigen en Landbouw, David Clarinval, beslist om financiële ademruimte te geven aan de zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden.


Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten met een onderneming die behoren tot een van de volgende NACE-BEL codes :

0141               Fokken van melkvee
01410             Fokken van melkvee
0141001          Fokken van melkvee
0141002          Productie van niet-behandelde (rauwe) melk van koeien of buffels
0142                Fokken van andere runderen en buffels
01420              Fokken van andere runderen en buffels
0146                Fokken van varkens
01461              Fokvarkenshouderijen
01462              Varkensvetmesterijen
0146201          Varkensvetmesterijen, inclusief de vetmesterijen voor derden
0147                Fokken van pluimvee
01471              Kippenkwekerijen
01472              Productie van eieren van pluimvee
01479              Pluimveehouderijen, m.u.v. kippenkwekerijen

en van wie de economische activiteit moeilijkheden ondervindt ten gevolge van de genoemde crisis, kunnen een aanvraag indienen om te kunnen genieten van een verlengde betalingstermijn voor hun sociale bijdragen van het 4de kwartaal 2020 en het 1ste kwartaal 2021.

Dit betekent concreet dat de betalingstermijn voor de bijdrage van:

  • het vierde kwartaal 2020 verlengd wordt tot 15/12/2021;
  • het eerste kwartaal 2021 verlengd wordt tot 31/03/2022.

Ter attentie van de klanten van Group S – Sociaal Verzekeringsfonds

Deze aanvraag moet ingediend worden vóór 15/03/2021.

U kan dit doen door een e-mail te sturen naar uw Client Advisor of naar infosvk@groups.be.

Er is geen standaardformulier ter beschikking, maar de aanvraag moet tenminste volgende gegevens bevatten:

  • onderwerp van uw e-mail : "Aanvraag maatregel crisis in de pluimveesector, de melkveesector en de varkenssector ";
  • uw nationaal nummer (zie vervaldagbericht of identiteitskaart);
  • uw naam, voornaam en woonplaats;
  • uw ondernemingsnummer (KBO-nummer), de naam van uw onderneming en zetel van uw bedrijf ;

Let wel op: het betreft hier een betalingsuitstel, geen afstel.

Wij vestigen dan ook uw aandacht op het feit dat u een vermindering van uw voorlopige bijdragen kan aanvragen en eventueel een aanvraag tot vrijstelling van bijdragen kan indienen.

Hierover informeert uw Client Advisor u graag verder.