De sociale inspectie brengt de verplichting om sociale verkiezingen te organiseren buiten de normale periode in herinnering

Van 

De volgende sociale verkiezingen vinden plaats in mei 2024. In bepaalde situaties moeten echter verkiezingen worden georganiseerd buiten de normale periode.


Dat is meer bepaald het geval als er om de één of andere reden minder dan twee effectieve afgevaardigden zijn binnen het orgaan en er geen plaatsvervangers meer zijn noch kandidaten om de open zetel(s) in te nemen.

De nieuwe verkiezingen moeten dan georganiseerd worden vanaf dag X, zijnde de dag waarop de datum van de verkiezingen wordt aangekondigd (negentig dagen voor dag Y). De nieuwe verkiezingen worden dus georganiseerd op basis van beslissingen van de werkgever die ten laatste op dag X - 35 gecommuniceerd worden en gaan over de structuur van de TBE’s, de lijst van de leidinggevende functies en de lijst van de kaderfuncties voor de ondernemingsraad (beslissingen die eventueel gewijzigd zijn door de arbeidsrechtbank).

De sociale inspectie heeft recent een aantal bedrijven verplicht om zulke verkiezingen te organiseren. Dit geldt evenwel niet als er minder dan twee afgevaardigden zijn doordat het bedrijf wordt opgesplitst.

Onze juridisch adviseurs bij Group S - Management Services kunnen u bijstaan in deze procedure. Aarzel niet om een e-mail te sturen naar socialeverkiezingen@groups.be.