Dienstencheques in het Waalse Gewest: gemiddeld 19 uur per week: voor het geheel van de personeelsleden en niet per werknemer !

Van 

Sinds 1 januari 2022 moeten de in het Waals Gewest erkende dienstenchequebedrijven ervoor zorgen dat de gemiddelde arbeidstijd van de dienstenchequewerknemers ten minste 19 uur per week bedraagt.


Het uitgangspunt van deze verplichting, waarop wij in ons artikel van 14 december 2021 hebben gewezen, wordt opgelegd door het decreet van 9 december 2021, maar vereist nog uitvoeringsmaatregelen.

In afwachting van deze maatregelen heeft het Waals Gewest, gezien de vragen die het decreet oproept, aangegeven dat de 19-urenverplichting slaat op een gemiddelde voor het geheel van de werknemers: er moet een gemiddelde van 19 uur zijn voor het geheel van de personeelsleden en niet per werknemer. Huishoudhulpen met een groter contract compenseren dus Huishoudhulpen met een kleiner contract.

Bron: SPW.