Een nieuw elektronisch platform voor kunstenaars: artists@work

Van 
93700

Er wordt een elektronisch platform opgericht voor de aanvraag en de aflevering van de verschillende documenten betreffende het kunstenaarsstatuut (kunstenaarskaart, kunstenaarsvisum,...).* Het is echter nog even wachten alvorens het operationeel zal zijn.

Waartoe zal het elektronisch platform dienen?

Het elektronisch platform artists@work  heeft de volgende doelstellingen :

 • zorgen voor de aflevering van:

  • de kunstenaarskaart (voorbehouden voor de kunstenaar die occasionele artistieke prestaties uitvoert in het kader van de kleine vergoedingsregeling);
  • het kunstenaarsvisum (voor kunstenaars die het wettelijk vermoeden van onderwerping aan de RSZ genieten, kunstenaars "artikel 1bis");
  • de zelfstandigheidsverklaring (verklaring dat de kunstenaar het zelfstandigenstatuut heeft).
 • het contingent in het kader van de kleine vergoedingsregeling beheren:
  • de kunstenaars kunnen de gegevens raadplegen over prestaties geleverd in het kader van de kleine vergoedingsregeling (= systeem van vrijstelling van sociale bijdragen voor artistieke activiteiten van geringe omvang mits naleving van bepaalde grensbedragen);
  • via het platform kunnen kunstenaars in het kader van de kleine vergoedingsregeling een attest verstrekken aan de opdrachtgever met het aantal uitgevoerde prestaties en de ontvangen bedragen door de kunstenaar op het tijdstip van de aanvraag.
 • de controle-instanties de mogelijkheid bieden om:
  • te bepalen of de kunstenaar in het bezit is van een kaart, een visum en/of een zelfstandigheidsverklaring;
  • na te gaan of de kunstenaar zich houdt aan de reglementering met betrekking tot de kleine vergoedingsregeling.

Is het platform al operationeel?

De wet heeft het elektronisch platform opgericht maar we wachten nog op uitvoeringsmaatregelen waardoor dit platform effectief in werking kan treden. We houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen ter zake.

 

* Wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, BS 17 januari 2019.