Eenmalige premie voor bepaalde begunstigden van tijdelijke crisismaatregelen overbruggingsrecht in het kader van de Covid-19-crisis

Van 

Om bijkomende ondersteuning te bieden aan de zelfstandigen die hard getroffen zijn door de COVID-19-crisis zullen bepaalde begunstigden van tijdelijke crisismaatregelen overbruggingsrecht een eenmalige premie van 598,81 EUR bruto ontvangen.


Wie kan van deze premie genieten?

 • de zelfstandige in hoofdberoep en de meewerkende echtgenoot;  
   
 • de zelfstandige in bijberoep die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep;
   
 • de zelfstandige in hoofdberoep gelijkgesteld met bijberoep (art. 37) die bijdragen verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep;
   
 • de student-zelfstandige die bijdragen verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep;
   
 • de zelfstandige na de pensioenleeftijd zonder pensioen die bijdragen verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep.

 

Deze premie kan enkel worden toegekend aan de zelfstandigen die een volledige financiële uitkering in het kader van de tijdelijke crisismaatregelen hebben genoten. Zelfstandigen die een halve financiële uitkering hebben ontvangen, vallen hier dus niet onder.

Er moet minstens 6 maanden een financiële uitkering in het kader van de tijdelijke crisismaatregelen overbruggingsrecht genoten zijn gedurende de periode van 1 oktober 2020 tot en met 30 april 2021.

Hoe krijg ik deze premie ?

Er moet geen aanvraag worden ingediend door de zelfstandige: deze premie zal automatisch en in één keer door het sociale-verzekeringsfonds worden uitbetaald aan de zelfstandigen die voldoen aan de hogergenoemde voorwaarden.

Deze betaling zal uiterlijk op 30 september 2021 worden verricht. De zelfstandigen die voor deze premie in aanmerking komen, zullen vóór 1 september 2021 op de hoogte worden gebracht.

Hebt u geen brief of e-mail van ons ontvangen?  Dan hebt u geen recht op de premie.  U hebt wel de mogelijk om ons te verzoeken uw recht te onderzoeken.  Dit verzoek dient u voor 15 september aan te vragen.