Fietsvergoeding: wijziging maximaal vrijgesteld bedrag vanaf 1 januari 2013


60673

Als werkgever staat het u vrij om een forfaitaire fietsvergoeding toe te kennen aan uw werknemers die hun woon-werkverplaatsing met de fiets afleggen. In sommige sectoren is dit reeds op sectoraal vlak afgesproken.

Deze fietsvergoeding is tot een bepaald plafond vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing en sociale zekerheidsbijdragen.

Vanaf 1 januari 2013 wordt dit bedrag opgetrokken van 0,21 euro naar 0,22 euro.