Inschakelingsvergoeding: nieuwe regel voor de terugbetaling van de werkgever

Van 
72302

Ingeval van een collectief ontslag moet de werkgever een tewerkstellingscel oprichten. De werknemer die in deze tewerkstellingscel is ingeschreven, krijgt een inschakelingsvergoeding. De berekening ervan is veranderd ingevolge het eenheidsstatuut.

Als de inschakelingsvergoeding hoger dan de effectief verschuldigde ontslagvergoeding was, kon de werkgever tevoren van de RVA de terugbetaling van het verschil tussen de twee vergoedingen krijgen.

Sinds de inwerkingtreding van de wet op het eenheidsstatuut zullen de effectief betaalde ontslagvergoedingen (voor arbeiders) verhogen omdat de werknemers na 31/12/2013 een anciënniteit zullen opbouwen. De terugbetaling door de RVA zal naar verhouding verminderen.

De gewijzigde bepaling voorziet dat de werkgever voortaan een terugbetaling krijgt van het verschil tussen de inschakelingsvergoeding en de ontslagvergoeding, berekend volgens de regels van vóór 1 januari 2014 (en niet meer berekend op basis van de effectief verschuldigde ontslagvergoeding).

Opgelet!

  • Deze berekeningswijze geldt alleen voor arbeidsovereenkomsten die vóór 01/01/2014 een aanvang namen.
  • En in naleving van artikel 70§2 van de wet op het eenheidsstatuut (26/12/2013 – BS 31/12/2013). Er wordt immers een geleidelijke overgang voorzien voor de sectoren waarvan de opzeggingstermijnen op 31 december 2013 zeer kort waren. De oude wetgeving kan worden toegepast voor zover de termijnen niet minder bedragen dan de termijnen waarin artikel 70, § 2 voorziet. De terugbetaling zal dus op deze termijn worden berekend.
  • De bepaling geldt voor alle collectieve ontslagen die vanaf 27/04/2015 worden aangekondigd.