Kan ik mijn werknemers vragen mij een Covid Safe Ticket te overhandigen?

article image Van 

Kan ik mijn werknemers vragen om hun Covid Safe Ticket ticket te tonen?

In het kader van de vaccinatiestrategie is in sommige regio's het Covid Safe Ticket vereist voor toegang tot bepaalde evenementen en locaties.

Kan een werkgever de overlegging van het Covid Safe Ticket eisen buiten enige wettelijke verplichting ? 

Nee, de werkgever kan het voorleggen van het Covid Safe Ticket niet eisen.

Of een medewerker al dan niet gevaccineerd is, is een persoonlijk gezondheidsgegeven. Volgens de GDPR mag een werkgever de gezondheidsgegevens van zijn werknemer niet verwerken, tenzij de wet hierop een uitzondering maakt of de werknemer daartoe een vrije uitdrukkelijke toestemming geeft. In een arbeidsrelatie is er echter sprake van een gezag, waardoor die toestemming van de werknemer nooit vrij kan zijn. Kortom, een werkgever mag de werknemer niet om een bewijs van vaccinatie vragen. Meer zelfs, een werkgever mag zijn werknemer gewoonweg niet vragen of hij gevaccineerd is. Bijgevolg is dus ook een lijst bijhouden met wel- en niet-gevaccineerde medewerkers niet toegestaan.
Voor meer FAQ's over het onderwerp: Covid-19 op de werkvloer | Gegevensbeschermingsautoriteit

Opgepast: In het kader van de vaccinatiestrategie vereist het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het Covid Safe Ticket voor de toegang tot bepaalde evenementen en locaties (voor meer informatie over deze verplichting: Covid Safe Ticket (CST) in Brussel | Stad Brussel). Er gelden ook regels voor het Waals Gewest: Application du Covid Safe Ticket dans divers secteurs en Wallonie

Wat gebeurt er als de werknemer weigert zich te laten testen om het Covid Safe Ticket te verkrijgen waar dat verplicht is ?

De arbeidsovereenkomst van een werknemer die weigert zich te laten testen wanneer de uitoefening van zijn functie een Covid Safe Ticket vereist, zal worden geschorst zonder dat de werkgever loon verschuldigd is. 

Binnen hetzelfde thema

Voor andere vragen binnen hetzelfde thema verwijzen wij u naar een eerder verschenen artikel: Vaccinatie tegen corona: 10 vragen en antwoorden | Group S

 
Bron:
-Verwerking van vaccinatiegegevens in het kader van de strijd tegen Covid-19 | Gegevensbeschermingsautoriteit (
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be)