Kent u de Vlaamse aanmoedigingspremies?


57478

Het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie (WSE) kent onder bepaalde voorwaarden aan uw werknemers tewerkgesteld in Vlaanderen aanmoedigingspremies toe bovenop de federale uitkering die zij van de RVA ontvangen in het kader van o.m. ouderschapsverlof, loopbaanonderbreking of tijdskrediet.
Sinds kort kunnen zij deze aanmoedigingspremie ook online aanvragen (www.doehetonline.be). Dit heeft voordelen voor zowel de klant als het Vlaamse Subsidieagentschap WSE. Je vindt er alles over op www.werk.be (doorklikken naar aanmoedigingspremies).
Voor meer informatie daaromtrent, kan je steeds contact opnemen met :

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
Dienst Aanmoedigingspremies, Ervaringsbewijzen en Sociale Promotie
Koning Albert II laan 35 bus 21,
1030 Brussel
Tel: 1700 (gratis telefoonnummer, elke werkdag van 9 tot 19 uur)
Fax: 02 553 44 22
Email: aanmoedigingspremie@vlaanderen.be