Loonnorm 2023-2024: bevestiging door koninklijk besluit

Van 

De regering heeft via een koninklijk besluit de maximale marge voor de loonkostontwikkeling voor de periode 2023-2024 op 0% vastgelegd.


De maximale marge voor de loonkostenontwikkeling werd vastgesteld op 0% voor de periode 2023-2024. Dit betekent dus dat de gemiddelde loonkost in iedere onderneming tijdens die periode niet mag stijgen.

Alle conventionele verhogingen moeten verrekend worden op de loonnorm (behalve index en baremieke verhogingen die steeds zijn gewaarborgd).

De koopkrachtpremie telt toch niet mee in de berekening van de marge.

Advies: we raden u aan voor het ogenblik nog geen verbintenissen ten opzichte van uw personeel aan te gaan maar te wachten op eventuele sectorale akkoorden ter zake. De sectorale onderhandelingen zullen niet lang meer uitblijven…

Bron: Koninklijk besluit van 13 mei 2023 tot uitvoering van artikel 7, § 1, van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen (1), BS 26 mei 2023.