Overgang naar wintertijd: wat met het loon van uw werknemers in ploegen?

article image Van 

In de nacht van 29 op 30 oktober 2022 begint opnieuw de wintertijd. Werknemers die die nacht in ploegen werken, zullen één uur meer moeten werken. Een CAO van de Nationale Arbeidsraad bepaalt op welk loon zij recht hebben.

74697

Op zondag 30 oktober 2022 begint opnieuw de wintertijd. De wijzers van de klok worden één uur teruggedraaid: 3 uur wordt 2 uur. Werknemers die die nacht in ploegen werken, zullen een uur meer moeten werken. Welk loon moet u hen betalen ? De CAO n° 30 gesloten in de Nationale Arbeidsraad bepaalt op welk loon zij recht hebben.

1. Op wie is deze CAO van toepassing ?

Deze CAO is van toepassing op de werknemers die op het ogenblik van de overschakeling naar het zomeruur of naar het winteruur in ploegen werken.

2. Hoe moet u het loon van deze werknemers betalen?

Wij raden de werkgevers aan om de ploegen zodanig te organiseren dat de ploeg die bij de overschakeling naar het winteruur 9 uur moet werken die ploeg is die bij de overschakeling naar het zomeruur slechts 7 uur moet werken. De betaling van het loon voor 8 uur bij de overschakeling naar het zomeruur moet dan worden beschouwd als een vervroegde betaling van het loon voor het 9de uur dat zal moeten gepresteerd worden bij de overschakeling naar het winteruur.

Indien het niet mogelijk is om de ploegen zodanig te organiseren dat de ploeg die bij de overschakeling naar het winteruur 9 uur moet werken die ploeg is die bij de overschakeling naar het zomeruur slechts 7 uur moet werken, dan moet u het loon van deze werknemers betalen als volgt:

  1. u betaalt aan de werknemers die u tewerkstelt bij de overschakeling naar het zomeruur het normale loon voor 8 uur, ook al werken zij maar 7 uur;
  2. u betaalt aan de werknemers die u tewerkstelt bij de overschakeling naar het winteruur het loon voor 9 uur.

De tabel hierna vat alles nog eens samen.

Uw werknemer werkt in de nachtploeg Werkelijk gepresteerde uren Te betalen loon
Tijdens de overschakeling naar het zomeruur EN het winteruur

7 uur (zomer)

9 uur (winter)

8 uur bij overschakeling naar het zomeruur

8 uur bij overschakeling naar het winteruur

Enkel tijdens de overschakeling naar het zomeruur 7 uur 8 uur
Enkel tijdens de overschakeling naar het winteruur 9 uur 9 uur