Professionele verplaatsingen met een privé-vervoermiddel: 0,4259 euro/km op 1 januari 2023

Van 

Vanaf 1 januari 2023 stijgt het bedrag van de kilometervergoeding voor professionele verplaatsingen met een privéwagen naar 0,4259 euro per kilometer.


Wanneer de werknemer een privéwagen (of motor of bromfiets) voor beroepsdoeleinden gebruikt en daardoor kosten maakt, mag de werkgever hem in principe enkel de kosten terugbetalen die werkelijk zijn gemaakt en waarvan hij het bewijs van de aard en de grootte van het bedrag kan leveren.

De fiscale en sociale administraties laten evenwel toe dat de werkgever de door de werknemer gemaakte kosten terugbetaalt op basis van forfaitair vastgestelde vergoedingen.

Dergelijke forfaitaire kostenvergoedingen zijn belastingvrij en niet onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen wanneer de forfaitaire kilometervergoeding niet meer bedraagt dan deze voorzien in de officiële schaal die door de Staat wordt toegepast ten aanzien van haar ambtenaren wanneer zij een privéwagen voor beroepsdoeleinden gebruiken.

Het bedrag van de kilometervergoeding wordt per kwartaal herzien (sinds 1 oktober 2022) om sneller te kunnen reageren op de fluctuerende brandstofprijzen.

De nieuwe indexatie vindt dus plaats op 1 januari 2023. Volgens de berekeningen, bedraagt het bedrag 0,4259 euro per kilometer vanaf 1 januari 2023.

Bedrag voor de période van 1 juli 2021 tot 28 februari 2022

Bedrag voor de période van 1 maart 2022 tot 30 juni 2022

Bedrag voor de période van 1 juli 2022 tot 30 september 2022

Bedrag voor de période van 1 oktober 2022 tot 31 december 2022

Bedrag voor de période van 1 januari 2023 tot 31 maart 2023

0,3707 euro/km

0,4020 euro/km

0,4170 euro/km

0,4201 euro/km

0,4259 euro/km (onder voorbehoud van officiële bevestiging)

Belastingkrediet

Tenslotte wil de regering de werkgevers aanmoedigen om hun medewerkers de maximale kilometervergoeding uit te betalen. De extra kost die ondernemingen daarvoor op zich nemen kunnen deels fiscaal gecompenseerd worden met een belastingkrediet. Zie ons artikel over deze maatregel.

Kilometervergoeding en fiscale fiche

We herinneren u eraan dat vanaf het inkomstenjaar 2022 alle bedragen die als onkosten eigen aan de werkgever worden vergoed, op de fiscale fiche moeten staan (zie ons artikel van 21 juni 2022).

Tot nu toe werd de kilometervergoeding voor professionele verplaatsingen beschouwd als een forfaitaire vergoeding die werd vastgesteld overeenkomstig ernstige en met elkaar overeenstemmende criteria Bijgevolg was het voldoende om “JA – ernstige normen” te vermelden op de fiscale fiche wanneer een dergelijke vergoeding werd toegekend.

Vanaf het inkomstenjaar 2022 zal ook het totaalbedrag van de toegekende kilometervergoeding op de fiscale fiche moeten verschijnen.