Professionele verplaatsingen met een privé-vervoermiddel: nieuwe indexatie in oktober?

Van 

De Ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat voorziet in een retroactieve verhoging van de kilometervergoeding en een driemaandelijkse indexatie ervan.


Om het hoofd te bieden aan de stijging van de brandstofprijzen, heeft de regering beslist om de forfaitaire kilometervergoeding éénmalig en retroactief te verhogen tot 0,4020 euro/km voor de periode van maart 2022 tot juni 2022 (in plaats van 0,3707 euro/km in principe van toepassing voor deze periode).

Daarnaast zal de indexatie van deze vergoeding niet meer jaarlijks maar per kwartaal plaatsvinden om sneller te kunnen reageren op de fluctuerende brandstofprijzen.

De volgende indexatie zal dus gebeuren op 1 oktober 2022.

Alvorens dit definitief wordt, moet het ontwerp wel nog door de Raad van State worden goedgekeurd.

Tenslotte wil de regering de werkgevers aanmoedigen om hun medewerkers de maximale kilometervergoeding uit te betalen. De extra kost die ondernemingen daarvoor op zich nemen kunnen deels fiscaal gecompenseerd worden met een belastingkrediet. Deze maatregel staat in een voorontwerp van wet houdende verschillende fiscale bepalingen.

We volgen dit dossier op de voet en zullen niet nalaten u te informeren over de evolutie ervan.