Sociale verkiezingen 2024: wat voorziet het wetsontwerp?

Van 

Het wetsontwerp dat op 26 april 2023 in het parlement is ingediend, legt de periode voor de volgende sociale verkiezingen vast tussen 13 en 26 mei 2024.


Het wetsvoorstel legt dag Y vast tussen 13 en 26 mei 2024 en vereenvoudigt de voorwaarden voor het stemrecht voor uitzendkrachten. Uitzendkrachten die tussen 1 november 2023 en 31 januari 2024 minstens 32 daadwerkelijke arbeidsdagen hebben gepresteerd bij de gebruikende onderneming kunnen deelnemen aan de stemming.

Het wetsontwerp biedt ook een rechtsgrond voor een duidelijke gegevensuitwisseling tussen het uitzendkantoor en de gebruiker.

Het verduidelijkt de procedure voor individuele schorsing van de verkiezingsprocedure bij staking of aanzienlijke tijdelijke werkloosheid tussen dag X en dag Y.

Het vergemakkelijkt alternatieve wijzen van oproepen van de kiezers, alsook het elektronisch stemmen op afstand.

Het voorziet een juridisch kader voor een verdere digitalisering van bepaalde fasen van de procedure en voorziet in dit verband nieuwe modelformulieren.

Ten slotte voorziet het in het vergaren van bijkomend statistisch materiaal met betrekking tot het stemrecht van uitzendkrachten en op vlak van gendergelijkheid.

Bron:

Wetsontwerp van 26 april 2023 tot wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (DOC 55 3319/001)