Solidariteitsbijdrage (RSZ) en bedrijfswagen: bedrag 2023

Van 

De werkgever die een bedrijfsvoertuig ter beschikking van zijn werknemer stelt, is een solidariteitsbijdrage verschuldigd (RSZ). Het bedrag voor 2023 is gekend.


De solidariteitsbijdrage op het gebruik van een bedrijfsvoertuig voor persoonlijke doeleinden wordt als een maandelijks forfaitair bepaald bedrag berekend per voertuig dat de werkgever rechtstreeks of onrechtstreeks aan zijn werknemer(s) ter beschikking stelt. De forfaitaire solidariteitsbijdrage is verschuldigd ongeacht of de werknemer zelf financieel tussenkomt en ongeacht de hoogte van de werknemerstussenkomst.

1. Bedrag van de bijdrage

Het bedrag van deze bijdrage wordt elk jaar geïndexeerd volgens een welbepaalde formule.

Deze maandelijkse bijdrage is afhankelijk van het CO2-uitstootgehalte en het type brandstof en wordt als volgt forfaitair vastgesteld (op 1 januari 2023):

Brandstof

Formule

Minimum bijdrage

31,34 euro per maand

Benzine

CO2 gekend: [(Y x 9 euro ) - 768] : 12 x 171,64/114,08

CO2 ongekend: [(182 x 9 euro) - 768] : 12 x 171,64/114,08 = 109,08

Diesel

CO2 gekend: [(Y x 9 euro) - 600] : 12 x 171,64/114,08

CO2 ongekend: [(165 x 9 euro) - 600] : 12 x 171,64/114,08 = 110,96

LPG/CNG

[(Y x 9 euro) - 990] : 12 x 171,64/114,08

Elektrische

31,34 euro per maand (= minimum bijdrage)

Y is het CO2-uitstootgehalte in gram per kilometer.

2. Welke CO2-uitstoot? CO2-uitstoot volgens NEDC of WLTP?

Tot einde 2020 moest de CO2-uitstoot vermeld in punt 49.1. van het gelijkvormigheidsattest (COC) worden gebruikt (NEDC-norm).

Sinds 2021, moet volgende CO2-waarde gebruikt worden:

  • de NEDC 1.0 CO2-waarde wanneer het voertuig enkel een NEDC-waarde heeft;
  • de WLTP CO2-waarde wanneer het voertuig enkel een WLTP-waarde heeft;
  • de NEDC 2.0 CO2-waarde of de WLTP-CO2-waarde (vrije keuze) wanneer het voertuig zowel een NEDC 2.0-waarde als een WLTP-waarde heeft.

3. Wijziging vanaf 1 juli 2023 !

De vergroening van bedrijfswagens zal ook via de sociale as plaatsvinden en meer bepaald op het niveau van de solidariteitsbijdrage verschuldigd door de werkgever.

Voor wagens die vanaf 1 juli 2023 worden aangeschaft (= gekocht, geleased of gehuurd), wordt de solidariteitsbijdrage verhoogd door het resultaat van de formule met een bepaalde factor te vermenigvuldigen.

Termijn

Vermenigvuldigingsfactor

Vanaf 1 juli 2023

x 2,25

Vanaf 1 januari 2025

x 2,75

Vanaf 1 januari 2026

x 4

Vanaf 1 januari 2027

x 5,50

4. Voordeel van alle aard (bedrijfsvoorheffing)

Wanneer een werkgever een voertuig ter beschikking van zijn werknemer stelt dat hij voor privédoeleinden mag gebruiken, moet in hoofde van de werknemer een belastbaar voordeel worden verrekend (bedrijfsvoorheffing). De formule voor 2023 is nog niet gekend (rond eind december).