Stageovereenkomst (Franse Gemeenschap) - Bedragen vanaf 1 januari 2022

Van 

De nieuwe bedragen van de maandelijkse minimale stagevergoedingen verschuldigd aan de stagiairs onder erkende stageovereenkomst betreffende de ondernemersopleiding gesloten in de Franse Gemeenschap worden vanaf 1 januari 2022 aangepast als volgt:

1. voor de stagiairs die houders zijn van een bewijs van volbrachte leertijd of van een kwalificatiegetuigschrift van de 4de leerjaar van het technisch onderwijs of van de 6de leerjaar van het beroepsonderwijs voor het beroep dat het voorwerp uitmaakt van de stageovereenkomst :

tijdens het eerste jaar

816,92 EUR

tijdens de volgende jaren

965,45 EUR

 

2. voor de stagiairs die geen houders zijn van een van die bewijzen :

tijdens het eerste jaar

482,72 EUR

tijdens het tweede jaar

816,92 EUR

tijdens het derde jaar

965,45 EUR

 

3. als het vormingsplan een aanvullend jaar voorziet :

tijdens het eerste jaar

482,72 EUR

tijdens het tweede jaar

579,27 EUR

tijdens het derde jaar

965,45 EUR

 

Deze bedragen zijn minimumbedragen; de ondernemingshoofden mogen aan hun stagiairs hogere bedragen betalen, wetende dat wanneer de stagevergoeding meer dan 687,68 EUR bedraagt, de kinderbijslagen in elk geval niet meer toegekend worden.